Fagbrev som praksiskandidat

Dersom du vil ta fagbrev som praksiskandidat må du ha jobbet i fem år eller mer innenfor det aktuelle lærefaget.

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat må du gjøre følgende:

  1. Sjekk om du har nok praksis fra yrket (bruk praksiskalkulatoren (PDF, 504 kB))
  2. Bestå teorieksamen i lærefaget (Vg3 nivå)
  3. Meld deg opp via digitalt søknadsskjema (husk å legg ved godkjente arbeidsattester, skjema for vurdering av praksis og oversikt fra praksiskalkulatoren)

Les mer detaljer om prosessen under:

Har du spørsmål om praksiskandidatordningen?

praksiskandidat@ffk.no