Fagbrev som praksiskandidat

Dersom du vil ta fagbrev som praksiskandidat må du ha jobbet i fem år eller mer innenfor det aktuelle lærefaget.

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat må du gjøre følgende:

  1. Sjekk om du har nok praksis fra yrket (bruk praksiskalkulatoren (PDF, 504 kB)).
  2. Bestå teorieksamen i lærefaget (Vg3 nivå).
  3. Fyll ut eget skjema for vurdering av praksis i ditt lærefag. Signeres også av arbeidsgiver. 
  4. Meld deg opp via digitalt søknadsskjema. Legg ved følgende:
    • oversikt fra praksiskalkulatoren 
    • skjema for vurdering av praksis 
    • signerte arbeidsattester

Les mer detaljer om prosessen under:

Har du spørsmål om praksiskandidatordningen?

praksiskandidat@ffk.no