Aktuelt

Nyheter

  • Sjømatklyngen Båtsfjord. Fra venstre; Roald Knudsen, Bjørn Aarnes, Frank Kristiansen, Morgan Degerstrøm (Innovasjon Norge). Foto: Erle Holm-Varsi Regional klyngesatsing i Finnmark
    Finnmark fylkeskommune har i 2018 innvilget totalt kr. 2 130 000 til næringsklynger i fylket. Sjømatklyngen i Båtsfjord er en av klyngene det satses på, klyngen skal styrke sjømatnæringas...
  • Bakerst fra venstre: Ingvild Skau Mjelde (Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum), Gerd Johanne Valen (Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum/Struves meridianbue), Johan Vasara (Kautokeino kommune), Christian Klaussen (Hammerfest kommune), Svein Iversen (Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum), Martin Kristoffer Hykkerud (Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum), Harriet Hagan (Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum ) og Lars Joar Julsrud (Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum). Foran fra venstre: Kristin Foosnæs (Finnmark fylkeskommune), Berit Hågensen (Hammerfest kommune), Gerd Hagen (Hammerfest kommune) og Geir Ove Bakken (Finnmark fylkeskommune). Små og store utfordringer for verdensarven
    Finnmark fylkeskommune deltok 7.-9. mai på årets verdensarvforum, sammen med representanter for de norske verdensarvstedene, fylkeskommuner, kommuner, departement, direktorat og foreninger.
  • Siste sjanse å stemme på mandag
    Mandag 14. mai er selve valgdagen for folkeavstemninga. Valglokalene i kommunene er åpne til klokken 20, men i Kvalsund stenger de klokken 17, mens Karasjok, Porsanger og Tana har åpent til kl 21...

Kalender