Aktuelt

Nyheter

  • Uttalelser fra Finnmark Fylkesting
    Fylkestinget vedtok uttalelser om arktisk jernbane, Johan Castberg, EUs energimarkedspakke samt en omforent uttalelse om at fylkestinget tar sterk avstand fra verbale personangrep og trusler.
  • Forkaster Gardermoen-avtalen og vedtar folkeavstemning
    Etter en fire timers debatt stemte flertallet torsdag for å forkaste den framforhandlede Gardermoen-avtalen. Det ble også vedtatt at det skal foretas en folkeavstemning om spørsmålet om...
  • Nesten 1,68 millioner er bevilget til fire fiskere
    Det var styret for Finnmark fylkeskommunes rekrutteringsfond for fiskere (Fylkesutvalget) som bevilget 1,68 millioner til investering i fiskefartøy. Midlene er fordelt på fire førstegangsetablerere.

Kalender