Politikk

Finnmark fylkeskommune er politisk styrt gjennom fylkestinget, med folkevalgte som velges ved kommune- og fylkestingsvalgene hvert fjerde år. Fylkesordfører er Ragnhild Vassvik (Ap).

vårt politiske område (opengov) finner du sakslister og dokumenter til våre politiske utvalg.

Fylkeskommunen er det mellomste av de tre forvaltningsnivåene i Norge. Fylkestinget er fylkeskommunens øverste myndighet.