Prøvenemnd

Prøvenemndas arbeid er viktig for kvaliteten i fag- og yrkesopplæringa. Når prøvenemnda bedømmer en fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve, er den med på å legge premissene for den faglige standarden i de ulike lærefagene. Arbeidet er viktig for den enkelte kandidat, for arbeids- og næringslivet og for samfunnet for øvrig.

Det er fylkeskommunen som oppnevner og administrerer prøvenemnder. Dette er et offentlig verv og prøvenemndene blir oppnevnt hvert 4. år etter forslag fra partene i arbeidslivet. Det er nå oppnevnt nye nemnder for perioden 2024-2027. Alle prøvenemndsmedlemmer blir invitert til kurs. 

Prøvenemndas oppgaver

Prøvenemndene har ansvar for å lage og vurdere fag- og svenneprøver etter gjeldende forskrifter. Arbeidet innebærer kvalitetssikring av prøvesteder, utarbeidelse av prøver, vurdering og dokumentasjon av prøvearbeidet.

Les mer om å lage og vurdere fag- og svenneprøver her

Fag- og svenneprøver

Det er utarbeidet maler for gjennomføring og vurdering av fag- og svenneprøver i flere lærefag, disse finner du her.

Elektronisk oppmelding og protokoll

Prøvenemndene bruker VIGO Bedrift for å se godkjente oppmeldinger og for innsending av protokoll etter gjennomført prøve.

Brukerveiledning for prøvenemnder på VIGO Bedrift

Honorar

Prøvenemndsarbeid honoreres etter veiledende satser vedtatt av fylkeskommunen. Reiseregning skal sendes inn i Visma fortløpende etter at prøvene er gjennomført. Dersom du har behov for hjelp til utfylling av elektronisk reiseregning, ta kontakt med seksjon for fag- og yrkesopplæring. 

Godtgjørelse til prøvenemnder i Finnmark fylkeskommune (PDF, 192 kB)

Vurderingsskjema

 Andre skjema