Aktuelt kultur

Disse kunstnerne kommer til Gjesteatelieret i 2024

11 kunstnere fra flere land besøker Gjesteatelieret i 2024. Noen kommer for å skape i samarbeid med en kunstkollega, andre for å fordype seg i eget kunstnerisk arbeid. Noen skal ha utstilling eller workshop lokalt, mens andre jobber med langsiktige eksterne prosjekter. 

Arbeidsstipender tildelt innen visuell kunst og film

Filmprodusent Sara Beate Nilsdatter Eira og fotokunstner Morten Torgersrud er tildelt arbeidsstipender fra Finnmark fylkeskommune.

Midler til samiske formål 2024 tildelt

Fylkesutvalget har i møtet 11. mars 2024 fordelt 522 000 kroner til samiske tiltak i Finnmark. I årets søknadsrunde kom det inn 24 søknader med en samlet søknadssum på 1,1 millioner kroner. Det var 522 000 kroner i potten for 2024.

31 festivaler i Finnmark får innvilget tilskudd i 2024

Hovedutvalg for kompetanse har fordelt kr 1.693.000 til festivaler i Finnmark i 2024. Hovedutvalgsleder Raymond Robertsen (H) gleder seg over det brede kunst- og kulturprogrammet festivalene vil levere til publikum i 2024, og den frivillige aktiviteten i fylket.

Midler til kvenske/norskfinske formål 2024 tildelt

Fylkeskommunen har tildelt 110 000 kroner til tiltak innen kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. I årets søknadsrunde kom det inn ni søknader med en samlet søknadssum på ca. 285 000 kroner. Det var totalt 110 000 kroner i potten for 2024.

Vil styrke kommunenes økonomi

– Vi må styrke kommunens økonomi slik at kommunene kan ta en mer aktiv rolle innen kultur og integrering. Det er mange aktører og alt skjer der folk bor, i kommunene, sa leder for hovedutvalget for kompetanse Raymond Robertsen (H), i sitt innlegg på et kulturpolitisk toppmøte i regi av KS og Kultur- og likestillingsdepartementet.