Disse kunstnerne kommer til Gjesteatelieret i 2024

11 kunstnere fra flere land besøker Gjesteatelieret i 2024. Noen kommer for å skape i samarbeid med en kunstkollega, andre for å fordype seg i eget kunstnerisk arbeid. Noen skal ha utstilling eller workshop lokalt, mens andre jobber med langsiktige eksterne prosjekter. 

Internasjonale kunstnere

Hovednedslagsfelt for ordningen er kunstnere og kunsthåndverkere fra Nord-Norge, Barentsregionen og Sápmi. Det kommer kunstnere fra Finland og en del russiske eller russisk-ukrainske kunstnere som har etablert seg i Norge, eller andre steder. I tillegg til kunstnere fra, eller med tilknytning til, andre områder som Asia og Europa. 

For kunstnere som vil til Vadsø

Hvert år besøker kunstnere Gjesteatelieret i Vadsø for residency-opphold. Oppholdene varer vanligvis 1-2 måneder og kan være for en gruppe på maksimalt 3 personer, eller for en kunstner alene. Gjesteatelieret tilbyr profesjonelle kunstnere og kunsthåndverkere en mulighet til å bo og arbeide i Vadsø for en begrenset periode. Finnmark fylkeskommune eier og driver ordningen.

Årets kunstnere

Igor Filippov - nordisk mytologi i grafikk og maleri

Mann i grått står foran to maler i av landskap med fugler og fisk - Klikk for stort bildeIgor Fillippov hadde utstilling i Gallerikiosken i Vadsø i januar 2024 FFK

Igor Filippov ble født i Sevastopol på Krimhalvøya og har bodd og arbeidet i Frankrike siden 2022. Filippov har studert kunst ved Universitet for pedagogikk i Sankt Petersburg, og har arbeidet som kunstner, kunstmaler, grafiker og scenograf. Han har hatt utstillinger både i Europa og USA.

– I Vadsø har jeg arbeidet med prosjektet “Gods and Heroes of Norwegian mythology”, et tema jeg har vært interessert over mange år. Jeg har laget en serie grafiske etsninger, tegninger og malerier som jeg hadde utstilt i Gallerikiosken i Vadsø.

Filippov har hatt opphold i Gjesteateleriet fra desember 2023 til januar 2024.

Les mer om Igor Filippov på hans nettside

Jan Heinonen og Paul Schlager – fotografi, video, kunst og musikk

Paul Schlager er utdannet fra Kunstuniversitetet i Linz, Østerrike og utrykker seg gjennom maleri, tegning og skulptur og musikk.

– Arbeidet jeg jobber med akkurat nå, er akvareller og kulltegninger. I bildene gjør jeg meg tanker om arbeidsetikk. Jeg reflekterer rundt dagens globaliserte, “influenser- kultur” med selvpromotering på internett i motsetning til lokalt arbeid og sosialt liv slik det har eksistert her i Varanger. Med god hjelp fra den lokale kirkeledelsen, er jeg også i gang med å komponere ny musikk på det restaurerte flygelet i kirken. 

Snø-landskap med to forskjellig fotspor - Klikk for stort bilde"The day in my life" av Jan Heinonen

Jan Heinonen er en finsk billedkunstner som arbeider med fotografi og video. Heinonen har studert billedkunst på Kunst- og vitenskapsuniversitetet (nå Aalto-universitetet). Heinonen har arbeidet på flere residenser rundt i Europa og har også hatt utstillinger i Norden og Europa. Heinonen forsøker gjennom collage og fotomontasje å besvare spørsmålet om hva naturen og menneskeheten betyr for oss. Han er også interessert i Arktis og har gjennom kunst forsket på hva forandringer i den arktiske naturen innebærer.  

– Så langt tilbake jeg kan huske, har jeg skjønt at naturen betyr noe helt spesielt for meg. Når jeg lukker øynene, er jeg tilbake på min barndoms strender og bølgenes brus er perfekt.

Jan Heinonen og Paul Schlager skal oppholde seg på gjesteatleriet fra februar til mars 2024.

Les mer om Paul Schlager på hans hjemmeside

Les mer om Jan Heinonen på Artists’ Association of Finland

Mia Takula – naturbok fra Finland

Dame i turklær poserer foran et vann omgitt av skog - Klikk for stort bildeMia Takula skal jobbe med et bokprosjekt i Vadsø

Mia Takula er en finsk forfatter, journalist og dokumentarfilmskaper. Hun har jobbet innenfor kunst og mediebransjen i 25 år. Arbeidene hennes omfatter blant annet bøker, tv-serier, dokumentarer, lydverk og en stor mengde artikler. Takula har tidligere gitt ut en bok om ulver og ulvens territorier hvor hun samarbeidet med forskere og lokale kunnskapspersoner. 

– I Vadsø skal jeg jobbe med mitt fjerde bokprosjekt og et nytt lydprosjekt. Jeg elsker også å gå på ski i naturen og isbading.

Takula skal være oppholde seg i Vadsø i april.

Tekstilkunst hengt opp på en gallerivegg - Klikk for stort bildeHilde Frantzen jobber med tekstilkunst

Hilde Frantzen og Linn Rebekka Åmo - fordypning i tekstil

Hilde Frantzen bor og arbeider i Oslo, og har sin kunstutdanning fra Kunstakademiet i Bergen. Frantzen har hatt en rekke utstillinger og opphold i Norge og internasjonalt.

– Jeg jobber hovedsakelig med tekstil og har utviklet en egen målemetode hvor jeg bruker mønstret tekstil til å kartlegge bevegelsene i landskapet. Jeg ser på mine arbeider som et samarbeid mellom naturen og meg, og jeg er opptatt av hvilke komposisjoner naturen kan generere. Under oppholdet i Vadsø skal jeg utføre målinger av terrenget og sammenligne disse med målinger fra andre deler av landet.

 

Tekstilkunst - Klikk for stort bildeLinn Rebekka Åmos verk

Linn Rebekka Åmo bor og arbeider i Bodø. Hun har utdanning fra Kunstakademiet i Bergen og Trondheim og arbeider primært med tekstilkunst. Hun har deltatt på mange utstillinger og hatt flere residency opphold i Barentsområdet.

– Mine arbeider består i hovedsak av tekstil. Tematikken vil fortsatt dreie seg om natur, vippepunktet mellom abstraksjoner og gjenkjennelige figurer. Jeg vil prøve ut og utforske nye teknikker under oppholdet i Vadsø. Vi er begge nysgjerrige på landskapet i Finnmark og vil utforske dette under oppholdet. 

Hilde Frantzen og Linn Rebekka Åmo skal oppholde seg i Vadsø i juni 2024.

Les mer om Hilde Frantzen på hennes nettside.

Les mer om Linn Rebekka Åmo på hennes nettside.

Ingeborg Bodzioch – materialer fra naturen

Ingeborg Bodzioch bor og arbeider i Trøndelag. Hun har kunstutdanning fra Gray's School of Art i Skottland og har også studert kunstterapi og nordsamisk. Hun har vært rektor og fagleder ved Kunstskolen i Karasjok i en kortere periode og har arbeidet som kunstpedagog. Hun har deltatt på en rekke utstillinger i Norge og England og uttrykker seg gjennom installasjon, film, fotografi, maleri, skulptur og tekst.

– Jeg bruker ofte objekter jeg finner til å lage skulpturer og installasjoner. Både kunstige ting og materialer fra naturen. Å sette disse sammen på nye måter gir opplevelser av å være tilstede i nye landskap, både inne og ute. 

Ingebord Bodzioch skal oppholde seg på atelieret i juni 2024.

Se video om Homecoming Scotland på YouTube

Lin Pei-Han – historiske og pågående traumer

Lin Pei-Han er en multidisiplinær kunstner som arbeider med maleri, bevegelige bilder, skulptur, tekstil, video, arkitektur, installasjon, lyd og tekst. Kunstneren bor og arbeider nå i Tromsø, men har sine røtter i Taiwan. Hun jobber fram forskningsbaserte verk og er interessert i temaområdet politikk, miljørettferdighet og menneskerettigheter. Hun har bachelor i arkitekturdesign og Master i kunst fra Kunstakademiet i Tromsø og Trondheim. 

 – Under residency-perioden skal jeg forberede meg til separatutstillingen min i Gallerikiosken til Vadsø Kunstforening. Jeg vil gjennomføre flere ekskursjoner for å undersøke lokalsamfunnet, og samle lokalt materiale. Dette vil jeg bearbeide for å lage installasjoner relatert til historiske og pågående traumer. 

Kunstverk av to godt brukte sko som står på speilblankt gulv - Klikk for stort bilde"If I were standing in your shoes" av Lin Pei-Han

Lin Pei-Han skal oppholde seg i atelieret i august 2024.

Les mer om Lin Pei-Han på peihanlin.com

Jenni Koivurova – cyanotypi av  funnede materialer

Kunstverk av en naken person som står i bor i skogen - Klikk for stort bilde"En samling tanker" av Jenni Koivurova 2021

Jenni Koivurova er bosatt i Tampere, Finland og arbeider med skulptur, maleri og mixed media. Hun har utdanning innen kunst fra Satakunta University og Applied Sciences (SAMK) i Kankaanpää Vest i Finland, og senere i Oulo. Hun hatt flere solo utstillinger og deltatt på gruppeutstillinger i Finland.

– Under oppholdet i Gjesteatelieret vil jeg undersøke påvirkningen av klimaendringer i de skjøre naturomgivelsene gjennom keramikk, tegning og cyanotypi. Jeg vil også samle ideer og materiale til nye verk fra naturen. Jeg vil også holde en cyanotypi-trykkeworkshop hvor deltakerne vil få lære om teknikken og skape trykk av gjenbruksmaterialer funnet i Vadsøs naturomgivelser.

Jenni Koivurova skal oppholde seg i atelieret i september 2024.

Les mer om Jenni Koivurova på hennes nettside

Ekaterina Sharova og Svein-Olav Nilsen – kvensk barnebok

Ekatarina Sharova er kurator, lektor og forfatter med faglig bakgrunn i litteratur og kunst fra UiT, UiO og Oslo Met.  Hun bor og arbeider i Oslo, men er vokst opp i Arktis. I sitt arbeid reflekterer hun om om kolonialisme, feminisme, økosystemer, alternative kunnskapssystemer, ny kunnskapsproduksjon av gamle minner og glemt kunnskap med mer i grenseområdene Norge, Finland og Russland. Hun har skapt en plattform for dette arbeidet gjennom blant annet å co-etablere Arctic Art Institute som er en internasjonal samarbeidsplattform for kunstnere, og gjennom seminarer, prosjekter og tekster. Hun vil i oppholdet i Gjestatelieret samle materiale til en barnebok om kvensk kultur som hun skal skrive sammen med sin partner Svein-Olav Nilssen. Nilssen er utdannet ved UiT og UiO og har lang erfaring fra Arkivverket. 

– Jeg ønsker å skape stolthet og tilhørighet til Arktis gjennom å samle glemt kunnskap og historier. Som lektor opplever jeg også at det er mangel på læremidler og bøker om kvensk kultur. 

Ekaterina Sharova og Svein-Olav Nilsen skal oppholde seg i atelieret i november2024.

Les mer om Ekaterina Sharova på hennes nettside

Les mer om Svein-Olav Nilsen på arcticartinstitute.com

Les mer om Gjesteatelieret i Vadsø