Midler til samiske formål 2024 tildelt

Fylkesutvalget har i møtet 11. mars 2024 fordelt 522 000 kroner til samiske tiltak i Finnmark. I årets søknadsrunde kom det inn 24 søknader med en samlet søknadssum på 1,1 millioner kroner. Det var 522 000 kroner i potten for 2024.

Grafisk illustrasjon fra Hålogalands teaters "Lyden av snø" - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Ferske Scener

Målet med tilskuddsordningen er å synliggjøre, fremme og styrke samisk språk og kultur i Finnmark. Ordningen skal spesielt fremme følgende mål:

  • Styrking og økt bruk av samisk språk, spesielt blant barn og unge
  • Økt deltakelse og involvering i samisk kultur, særlig blant barn og unge
  • Økt formidling av samisk språk og kultur, særlig overfor barn og unge

Disse mottar tilskudd i 2024

Disse mottar tilskudd i 2024
SØKER TILTAK TILDELING
STIFTELSEN SAMISK MUSIKKFESTIVAL Barne- og ungdomsprogram - Samisk påskefestival 2024 kr 50 000
STIFTELSEN SÀMI DÀIDDAGUOVDDÀS Dáiddadállus 10-årsjubileumsutstilling ved Samisk senter for samtidskunst kr 50 000
AKKS NORD Samisk musikkworkshop 2024 - AKKS Nord kr 50 000
KIEVRA Mun lean Kievra - samisk innenfor trening og fysisk aktivitet kr 50 000
MIN ÁRBE - SAMISK KULTURFORENING I SØR-VARANGER Samisk språkarena i Sør-Varanger kr 30 000
HAMMERFEST KOMMUNE Samisk innhold på barnas verdensdag 2024 Hammerfest kr 50 000
VISIT NORDKYN Samisk uke – Visit Čorgaš 2024 kr 30 000
STIFTELSEN DEANU JA VÀRJJAT MUSEASIIDA / TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA Skoltesamisk kalender og magasin kr 50 000
DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE Samiske aktivitet- og språktiltak i SFO kr 36 600
LEBESBY SJØSAMEFORENING Samiske språk- og kulturuker kr 46 600
NORDAVINDSFOLKET Språkkafe med leksehjelp i Honningsvåg til elever som følger samisk nettundervisning kr 28 800
STIFTELSEN FERSKE SCENER Turné med Muohtadivggažat / Lyden av snø kr 50 000
kr 522 000

Om ordningen

Midler kan tildeles institusjoner, organisasjoner, lag og foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner. Som hovedregel støttes kun tiltak som gjennomføres og finner sted i Finnmark.

Neste søknadsfrist er 15. november 2024, og gjelder midler for 2025.

Les mer om tilskuddsordningen.