Arbeidsstipender tildelt innen visuell kunst og film

Filmprodusent Sara Beate Nilsdatter Eira og fotokunstner Morten Torgersrud er tildelt arbeidsstipender fra Finnmark fylkeskommune.

Finnmark fylkeskommune deler ut arbeidsstipend til filmarbeidere og visuelle kunstnere bosatt og virksom i Finnmark fylke. 

Arbeidsstipend for filmarbeidere

Formålet med arbeidsstipendet for filmarbeidere er å styrke filmarbeideres videreutvikling. Stipendet skal gi tid og rom for å utforske og tilegne seg ny kompetanse og utvikle nye prosjekter. 

Arbeidsstipend for visuelle kunstnere

Formålet med arbeidsstipendet for visuelle kunstnere er å styrke kunstneres mulighet til å prioritere kunstnerisk arbeid og utvikle seg innen sitt kunstfelt. Stipendet skal gi tid og rom for å tilegne seg ny kompetanse, utvikle nye prosjekter og videreutvikle kunstnerskap.

Bo og leve

Begge stipendene skal bidra til at profesjonelle kunstnere og filmarbeidere kan bo og leve i fylket.

Filmarbeiderstipendet er for ett år og på 150 000 kroner. Kunstnerstipendet er for to år og på 150 000 kroner for hvert av årene.

Fotokunstner med en distinkt og autentisk stemme 

Fotokunstner Morten Torgersrud Pikene på Broen

Et fagpanel sammensatt av representanter fra Nordnorske bildende kunstnere, Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge, Forbundet Frie Fotografer og Sámi Dáiddačehpiid Searvi har valgt mottaker av kunstnerstipendet.

Panelet hadde en vanskelig oppgave med å velge blant årets seks stipendkandidater, som alle utmerket seg meg høy kvalitet, spennende kunstnerskap og bredt spektrum med uttrykksformer.

Panelet skriver følgende om stipendmottakeren:

Torgersruds kunstnerskap er preget av en distinkt, konsekvent og autentisk stemme. Hans evne til å kombinere tekniske ferdigheter med en utforskende tilnærming til fotografi som kunst har fanget juryens oppmerksomhet.

I sine prosjekter arbeider Torgersrud i nærhet til og i oppløsning av det stedspesifikke. Han formidler gjennom sin søknad en dyp forankring til sitt lokale miljø i Kirkenes, som videre gir oss et særegent blikk på̊ hans fysiske omstendigheter i første omgang. Samtidig vitner Torgersrud sin praksis om en større kontekst han ønsker å delta i. Eller som han sier selv:

«Sammenstillingen av fotografier utløser en vekselvirkning mellom bildene som setter dem i spill. Et meningsoverskudd av uforutsigbare kombinasjoner undergraver skillet mellom det vi kan forstå og det vi kan sanse. I en slik sammenheng er fotografiet alltid noe annet og mer enn seg selv. Her har ikke fotografiet én identitet eller opprinnelse som definerer hva det betyr, istedenfor åpnes det mot et reelt meningsmangfold.»

Med dette viser Torgersrud til en bevisst og aktiv holdning til sitt medium og virke, som gjør han til en del av sin samtid og kan åpne for nye tanker, følelser og erfaringer. Fagpanelet er overbevist om at stipendet vil bidra til å støtte Torgersruds kunstneriske utvikling og ser frem til å følge hans kunstnerskap videre.

Filmprodusent under kreativ utvikling

Filmprodusent Sara Beate Nilsdatter Eira Privat

Et fagpanel sammensatt av representanter fra Nordnorsk filmsenter, Norsk Filmforbund Nord-Norge og Sámi Filbmabargiid Searvi (Samisk filmforbund) har valgt årets stipendmottaker. 

Alle ni kandidater var godt kvalifisert og kunne vise en sterk tilknytning til Finnmark. Både kjønnsfordeling og geografisk spredning av kandidatene var temmelig jevn. Særlig antall kvinner - fire av ni søkere - var gledelig; kvinnelige filmskapere er fortsatt underrepresentert i filmbransjen.

Panelet skriver følgende om stipendmottakeren:

Sara Beate Nilsdatter Eira er en filmprodusent under kreativ utvikling i Finnmark, en rolle det er sterkt behov for i regionen, i særdeleshet samiske filmprodusenter. 

Hun har bidratt på flere større produksjoner i assistentroller, før hun i 2020 etablerte sitt produksjonsselskap Screaming Fox Productions. Innenfor dette selskapet er hun i utvikling med et langt dokumentarprosjekt (Keviselie) og en kort fiksjon, to prosjekter med sterk regional og samisk tilknytning.

Hennes viktigste motivasjon for filmarbeiderstipendet er å etablere seg i regionen som filmprodusent, og ha fokus på denne rollen. Hun ønsker å jobbe kreativt og administrativt med regissører og manusforfattere, oppsøke festivaler og picheforumer for å styrke og bygge sitt nettverk, og delta på kurs og workshops for å videreutvikle sin rolle.

Finnmark fylkeskommune gratulerer og ønsker til lykke med fremtidige prosjekter til Sara Beate Nilsdatter Eira og Morten Torgersrud!

Om stipendmottakerne

Morten Torgersrud, f. 1971. Fotokunstner bosatt i Kirkenes. Bachelorgrad i fotografi fra Universitetet i Brighton (UK), hovedfag i fotografi fra Kunsthøgskolen i Bergen. Arbeider med utgangspunkt i sine umiddelbare omgivelser. Har utforsket fotografiets forhold til sted og politikk, og bruker referanser til den lokale fotohistorien. Interessert i vekselvirkning mellom bildene der former og figurer settes i bevegelse. Aktuell med prosjektet Virvel som får sin første solo-presentasjon i Bodø som en del av Bodø2024 – Europeisk kulturhovedstad 2024.

Sara Beate Nilsdatter Eira, f. 1982. Filmprodusent bosatt i Kautokeino. Bachelorgrad i journalistikk fra Samisk høyskole. Leder produksjonsselskapet Screaming Fox Productions. Arbeider både med fiksjon og dokumentar. Medvirket i produksjoner som Ellos eatnu av Ole Giæver og NRKs Vi lover et helvete og Stolen av Netflix. Aktuell som produsent i en dokumentar Keviselie om den samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisen, og i en kortfilm Vielle (Bror) om samisk maskulinitet og mental helse (begge i utvikling).