Midler til kvenske/norskfinske formål 2024 tildelt

Fylkeskommunen har tildelt 110 000 kroner til tiltak innen kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. I årets søknadsrunde kom det inn ni søknader med en samlet søknadssum på ca. 285 000 kroner. Det var totalt 110 000 kroner i potten for 2024.

Formålet med ordningen er å styrke og fremme kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur i Finnmark. Ordningen skal spesielt fremme følgende mål:

  • Styrking og økt bruk av kvensk språk, spesielt blant barn og unge
  • Økt deltakelse og involvering i kvensk/norskfinsk kultur, særlig blant barn og unge
  • Økt formidling av kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur, særlig overfor barn og unge

Tilskuddsmottakere 2024

Tilskuddsmottakere 2024
SØKER PROSJEKT/TILTAK TILDELING
Vadsø Kvenfestival Forestilling for barn og unge ved Kvenfolkets dag 2024 Kr 10 000
Porsanger kommune Markering av Kvenfolkets dag 2024 Kr 10 000
Porsanger kommune Studietur til Pajala med elever fra Lakselv barneskole Kr 20 000
Norske kvener - Børselv Kipparifestivaali 2024 Kr 30 000
Kvensk Institutt Arbeidsbok - Opi kväänii Kr 40 000

 

Illustrasjonsbilde. Reija Marianne Lång

Om ordningen

Fylkeskommunen har hatt tilskuddsordningen siden 2019. Midler kan tildeles institusjoner, organisasjoner, lag og foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner. Som hovedregel støttes kun tiltak som gjennomføres og finner sted i Finnmark.

Neste søknadsfrist er 15. november 2024.

Les mer om tilskuddsordningen.