Gustojeaddji plánat ja strategiijat

Dáppe gávnnat Romssa ja Finnmárkku fylkkagieldda gustovaš plánaid ja strategiijaid oppalašgeahčastaga.