Aktuelt

  • 04.06.2024 Vil styrke samisk blant unge
    Fylkestinget har vedtatt at Alta videregående skole gis status som ressursskole for nordsamisk som andrespråk. Målet er å styrke samisk språk, kultur og identitet.
  • 13.03.2024 Midler til samiske formål 2024 tildelt
    Fylkesutvalget har i møtet 11. mars 2024 fordelt 522 000 kroner til samiske tiltak i Finnmark. I årets søknadsrunde kom det inn 24 søknader med en samlet søknadssum på 1,1...
  • 05.03.2024 Midler til kvenske/norskfinske formål 2024 tildelt
    Fylkeskommunen har tildelt 110 000 kroner til tiltak innen kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. I årets søknadsrunde kom det inn ni søknader med en samlet søknadssum på ca...
Til toppen