Hei!

Vi jobber for tiden med å oversette informasjon på denne siden. Den samiskspråklige versjonen av nettstedet vil oppdateres fortløpende.

Prosjekter

Fylkeskommunen planlegger og gjennomfører investeringsprosjekter på fylkesvei. Dette gjelder tiltak knyttet til vei, bruer, fergekaier, skredsikring og tunnelrehabilitering.

Dette innebærer prosesser med utarbeidelse av reguleringsplaner, prosjektering, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og gjennomføring av anbud, byggeledelse og prosjektstyring fram til prosjekter er fullført. Utbyggingsoppgavene blir utført av innleide entreprenører etter anbud.

Til toppen