Varsle om hendelser og mangler

Ved trafikkfarlige situasjoner skal du ringe Vegtrafikksentralen på døgnåpen telefon til 175. I Vegtrafikksentralen kan du også melde om feil og mangler på fylkesveier.

Varsle om hendelser og mangler til Vegtrafikksentralen

Ring 175

Eksempler på trafikkfarlige situasjoner er oversvømmelser eller gjenstander i vegbanen, skade på vei og skilt. Les mer på Statens vegvesen.

Vegtrafikksentralene (VTS) er Statens vegvesens operative enhet for å ivareta trafikkstyring og trafikkinformasjon på europa-, riks- og fylkesveiene. Les mer om Vegtrafikksentralens rolle på Statens vegvesen.