Skade på kjøretøy

Dersom man opplever skader på kjøretøy på grunn av forholdene på en fylkesvei, må man kontakte Vegtrafikksentralen for å informere om forholdene, deretter bør man kontakte eget forsikringsselskap.

Varsom ferdsel

Som hovedregel stilles offentlig vei disposisjon for ferdsel i den stand veien er. De som benytter veien må ferdes aktpågivende og varsomt, og avpasse farten etter veiens beskaffenhet, føre, sikt og trafikkforholdene ellers på stedet.

Førers ansvar 

Det er dermed ikke tilstrekkelig å påvise en skade og et økonomisk tap som følge av veiens beskaffenhet for å kunne pålegge fylkeskommunen et ansvar. Vilkåret er i så fall uaktsomhet.

Skademelding

Dersom man har fått skader, for eksempel på dekk eller felger på grunn av hull i en fylkesvei, er det viktig at du sender skademelding til forsikringsselskapet. Hvis fylkeskommunen er erstatningspliktig, vil forsikringsselskapet ditt rette krav mot fylkeskommunen.

Akutte forhold

Om skaden skyldes dårlig vei og akutte forhold som utgjør en fare for trafikken på fylkesveien, kontakt Vegtrafikksentralen på døgnåpen telefon til 175. Vegtrafikksentralen videreformidler beskjeder direkte til entreprenørene som kan utbedre situasjonen.