Aktuelt Skole og opplæring

Hovedinntaket til videregående opplæring i Finnmark er klart

2522 søkere fikk 10. juli tilbud om skoleplass i offentlige og statlige videregående skoler i Finnmark fra høsten. Svarfrist for tilbud i hovedinntaket er 17. juli.

Vil styrke samisk blant unge

Fylkestinget har vedtatt at Alta videregående skole gis status som ressursskole for nordsamisk som andrespråk. Målet er å styrke samisk språk, kultur og identitet.

1 million kroner til Uniq – ditt studiesenter

Finnmark fylkeskommune har fordelt 5,2 millioner kroner til tiltak og prosjekter som skal styrke tilgangen på kompetanse og arbeidskraft.

Vedtatte justeringer i skoletilbud

Hovedutvalget for kompetanse (HUK) vedtok 14. mai justeringer i skoletilbudene som starter opp skoleåret 2024/2025.

Positiv økning i antall søkere til læreplasser

Søkertallene i Finnmark viser at vi har 457 søkere til læreplass i år. Dette er en økning med 20 prosent sammenlignet med fjoråret. 416 av disse søkerne har læreplass som førsteønske. 

Været kan stenge skoler

Ekstremværvarsel i Finnmark kan gi konsekvenser for videregående skoler.

Oppmelding til privatisteksamen våren 2024

Skal du ta privatisteksamen i vår? Du kan nå melde deg opp til privatisteksamen i perioden 15. januar – 1. februar.

Nå kan du søke videregående opplæring

Vigo-portalen for innsøking til videregående opplæring åpnet 8. januar 2024. 

Vedtok å etablere fagskolen i Finnmark

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok i dag å etablere en fagskole i Finnmark.

Har konstituert rektor for Fagskolen i Finnmark

Øystein Hansen er konstituert som rektor for Fagskolen i Finnmark etter vedtak om at samarbeidet om Fagskolen i Nord ikke skal fortsette.