Vedtatte justeringer i skoletilbud

Hovedutvalget for kompetanse (HUK) vedtok 14. mai justeringer i skoletilbudene som starter opp skoleåret 2024/2025.

Justeringene tilpasser klassestørrelsene etter blant annet antall førsteønskesøkere og behov i det lokale næringslivet.

Noen av tilbudene har få søkere, men stort behov for lærlinger i det lokale næringslivet. Dette gjelder spesielt tilbud innenfor restaurant– og matfag og helse- og oppvekstfag. Disse tilbudene settes i gang selv om det er få søkere, nettopp for å utdanne elever som kan bli til lærlinger i næringslivet i Finnmark.

– Vi har hatt grundig dialog med rektorene, tillitsvalgte og næringslivets representanter i utarbeidelsen av de justeringene som nå er vedtatt. Det er disse som kjenner sine områder best. Innspillene deres er helt sentrale i det arbeidet vi gjør når vi lager justeringsforslag, sier seksjonsleder for skoleseksjonen, Carl Philip Wahlberg Lund.

Tabellene under viser hvilke justeringer som ble vedtatt.

Justeringer som er vedtatt

Intaksregion Øst-Finnmark

Intaksregion Øst-Finnmark
Skole Nivå Programområde Antall klasser 2023/2024 Foreslåtte klasser 2024/2025
Kirkenes 2 Tømrer 1,0 0,5
2 Elenergi og ekom 2,0 1,5
1 Frisør,blomst,int,eksp.design 1,0 0,5
2 Frisør 0,5 1,0
1 Helse- og oppvekstfag 1,5 2,0
2 Kokk- og servitørfag 0,5 1,0
2 Kjøretøy 0,5 1,0
Vadsø 1 Teknologi- og industrifag 2,0 1,0
Vardø 1 Restaurant- og matfag 0,0 Bruker egen ressurs
2 Realfag 0,5 1,5
3 Realfag
2 Språk, samfunnsfag og økonomi
3 Språk, samfunnsfag og økonomi
Tana 3 Landbruk 0,0 0,5
3 Påbygg. gen. studiekompetanse 0,0 1,0

 

Inntaksregion Midt-Finnmark

Inntaksregion Midt-Finnmark
Skole Nivå Programområde Antall klasser 2023/2024 Foreslåtte klasser 2024/2025
Nordkapp 3 Maritim elektrikerfaget vg3 sk 0,0 0,5
1 Naturbruk 1,5 2,0
2 Elenergi og ekom 1,0 0,5
1 Studiespesialisering 1,0 0,5
Lakselv 2 Kjøretøy 0,0 0,5
Hammerfest 2 Barne- og ungdomsarbeiderfag 0,0 1,0
2 Helsearbeiderfag 1,5 0,75
2 Kokk- og servitørfag 0,0 0,25

 

Inntaksregion Vest-Finnmark

Inntaksregion Vest-Finnmark
Skole Nivå Programområde Antall klasser 2023/2024 Foreslåtte klasser 2024/2025
Alta 1 Frisør,blomst,int,eksp.design 1,0 2,0
2 Frisør 0,5 1,0
0 Grunnskole MGSO 1,5 2,0
1 Helse- og oppvekstfag 3,0 4,0
2 Musikk 0,5 1,0
2 Medier og kommunikasjon 1,0 0,5
2 Kokk- og servitørfag 1,0 0,5
1 Restaurant- og matfag 1,0 1,5
2 Salg og reiseliv 0,5 1,0
2 Realfag 2,0 1,0
3 Realfag 1,0 1,25
2 Transport og logistikk 2,0 1,0

 

LOSA (Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet)

LOSA (Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet)
Skole Nivå Programområde Antall klasser 2023/2024 Foreslåtte klasser 2024/2025 1. ønskesøkere, totalt
LOSA 1 Elektro og datateknologi 0,5 0,5 12
0 Grunnskole MGSO 1,0 0,5 3
2 Barne- og ungdomsarbeiderfag,veksl.m 0,0 0,5 2
2 Helsearbeiderfag,veksl.m 0,0 0,5 3
1 Helse- og oppvekstfag 1,0 1,0 15
1 Naturbruk 1,0 1,0 14
2 Akvakultur,veksl.m 0,0 0,5 5
1 Teknologi- og industrifag 1,0 1,0 9


Tilbud som ikke er nevnt i tabellene fortsetter med samme klasseressurs i 2024/2025 som i 2023/2024.

Hele vedtaket kan leses i OpenGov