1 million kroner til Uniq – ditt studiesenter

Finnmark fylkeskommune har fordelt 5,2 millioner kroner til tiltak og prosjekter som skal styrke tilgangen på kompetanse og arbeidskraft.

Hovedutvalget for kompetanse (HUK) vedtok fordeling av midler til kompetanse og arbeidskraft i distriktene i sitt møte 28. mai. Flere tiltak ble prioritert, blant annet Trainee Finnmark som fikk kr 750 000,- til forlengelse av sitt prosjekt og Uniq – ditt studiesenter i Hammerfest som fikk 1 million kroner i driftsmidler for 2025. 

Midler til flere tiltak

Mann og dame står ute på en kai og smiler, mens blått hav er i bakgrunnen og solen skinner. - Klikk for stort bildeLeder for Hovedutvalget i kompetanse, Raymond Robertsen (H) sammen med Hilde Brekmo fra Uniq - ditt studiesenter Nina Kivijervi Jonassen

Studiesentrene i Finnmark fikk tildelt midler til flere tiltak, deriblant prekvalifisering for studenter som ønsker å søke seg inn på sykepleie-, grunnskolelærer- og ingeniørutdanninger og midler til arbeidstrening for flyktninger.

 – Studiesentrene vi har er viktig både for de som ønsker påfyll av kompetanse og for arbeidslivet i Finnmark. Studiesentrene i Øst-Finnmark og Hammerfest skal være en kraft for å øke utdanningsnivået i Finnmark gjennom fleksible og spennende utdanningsløp. I den politiske avtalen mellom de samarbeidende parti i Finnmark fylkeskommune har vi pekt på betydningen av å ha flere utdanningstilbud, og at disse er tilgjengelig der folk bor. Her har studiesentrene en viktig rolle å spille, og derfor støtter Finnmark fylkeskommune opp om arbeidet deres, sider leder for hovedutvalget i kompetanse, Raymond Robertsen (H).

 Glad for støtten

Hilde Brekmo, fra Uniq – ditt studiesenter er meget glad for støtten fra Finnmark fylkeskommune.

– Vi ser stort behov for et studiesenter i Hammerfestregionen, og midlene fra fylkeskommunen vil være avgjørende for å etablere et bærekraftig og varig tilbud som gir kunnskap, innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling. Arbeidsmarkedet er i stadig endring og behovet for høyere kompetanse og spesialiserte ferdigheter øker. Uniq vil tilby studier som er direkte tilpasset dagens behov, og samtidig kartlegge fremtidens behov. Studiesenteret spiller en viktig rolle i å sikre at alle, uavhengig av livssituasjon, bakgrunn og økonomisk situasjon har tilgang til utdanning. Gjennom et tett samarbeid med bedrifter og organisasjoner, skaper vi bro mellom utdanning og næringsliv, som bidrar til økonomisk utvikling og nye arbeidsplasser, sier Brekmo. 

Styrke samsvaret

Formålet med midlene til kompetanse og arbeidskraft er å styrke samsvaret mellom tilbud av og etterspørsel etter utdanning og kompetanse, mobilisere til utdanning og kompetanseheving, legge til rette for desentrale tilbud og å kvalifisere flere til utdanning og arbeid, i tråd med etterspørselen etter arbeidskraft. 

Midlene til kompetanse og arbeidskraft er en del av regjeringens distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, som tildeles fylkeskommunene over programkategori 13.50, hvor formålet er næringsutvikling, verdiskaping og attraktive arbeidsmarkeder i regioner og distrikt.

Du finner HUK-sak 34/24 "Forvaltning av midler til kompetanse og arbeidskraft i distriktene 2024" med vedtak i OpenGov