Vil styrke samisk blant unge

Fylkestinget har vedtatt at Alta videregående skole gis status som ressursskole for nordsamisk som andrespråk. Målet er å styrke samisk språk, kultur og identitet.

Alta videregående skole er en stor samisk skole, og utgjør cirka 25% av alle elever i hele landet som har opplæring i samisk som andrespråk. I tillegg er det rundt 330 elever som har samiskopplæring i grunnskolen i Alta.

Forebygge utenforskap

Mann i dress står ute foran flaggstenger hvor Finmarks fylkesflagg, det norske, kvenske, pride og samiske flagget vaier i vinden. - Klikk for stort bildeFylkesordfører Hans-Jacob Bønå (H) vektlegger at Alta som samisk ressursskole bidrar til å forebygge utenforskap. Karoline Almås Sørensen/FFK

– At Alta videregående skole blir ressursskole vil løfte kompetansen og kvaliteten om samisk språk og kultur i videregående skole i Finnmark. Det vil bidra til økt kvalitet i språkopplæringen, og forebygge utenforskap. Målet er flere samisktalende unge som kan møte samfunnets behov for samisk språk, kompetanse og arbeidskraft, sier fylkesordfører Hans-Jacob Bønå (H), etter fylkestingets vedtak.

Styrke det samiske

At Alta nå blir ressursskole, er en del av Finnmark fylkeskommunes strategi for videregående skole Bærekraftig opplæring – med hjerte rundt eleven og lærlingen (PDF, 2 MB).

Som ressursskole kan Alta videregående skole styrke opplæringen i og om nordsamisk språk, samt samisk kultur og identitet gjennom å være en ressurs for andrespråkspedagogisk metoder og ideer.

– Etter en lang periode med fornorskning er det mange som ønsker å ta tilbake sin samiske kultur, identitet og språk. Her har vi som skole en viktig rolle, og kunnskap om samisk språk og kultur er viktig for å forebygge utenforskap og utvikle identitet. Samtidig har samfunnet behov for flere som behersker samisk språk, så vi ønsker å utvikle kvaliteten på opplæringen slik at flest mulig elever med samisk som andrespråk, faktisk behersker språket etter endt skolegang. Da er det viktig å bygge gode fagmiljø og samarbeide om utvikling av samisk temaer i skolen, sier rektor ved Alta videregående skole, Inger Berit Persen. 

Pedagogisk siida

Skolen vil bli en «pedagogisk siida» hvor skolen kan fungere som et senter for pedagogisk ideutveksling, samarbeid, kompetanseheving og erfaringsdeling for samisklærere på alle nivå i hele Sápmi.

– Kunnskap om samisk kultur er viktig for alle elever for å bryte ned fordommer og øke respekten for hverandre. De samiske fagmiljøene er små og sårbare. Rekruttering av samisklærere er en utfordring, satsningen vil derfor bidra til et sterkere fagmiljø som kan samarbeide om utvikling av opplæringen og læremidler. Det vil gjøre det mer attraktivt å være samisklærere og bidra til økt rekruttering, avslutter Bønå.  

Les hele saken med vedtak i OpenGov