Regional planstrategi 2024–2028

Milepæler i arbeidet med Utviklingsplan for Finnmark

Oppstart

Regional planstrategi for Finnmark vedtatt i Troms og Finnmark fylkesting i mars 2023.

Arbeidet i gang!

Arbeidet med kunnskapsgrunnlaget til regional planstrategi ble igangsatt høsten 2023.

 

Innspillsmøter

Digitale innspillsmøter om hvert tema i kunnskapsgrunnlaget ble avholdt i januar 2024.

Temaene var:

  • Befolkning
  • Beredskap
  • Bærekraft

Kunnskapsgrunnlaget ferdigstilt

Kunnskapsgrunnlaget som regional planstrategi skal ta utgangspunkt i ble ferdigstilt i mai 2024.

Les mer om kunnskapsgrunnlaget

 

Orientering i fylkesutvalget

Fylkesutvalget fikk kunnskapsgrunnlaget til orientering og fattet vedtak om videre prosess 3. juni 2024.

Se fylkesutvalgets vedtak i OpenGov

Hva skal barnet hete?

Den regionale planstrategien har fått navnet Utviklingsplan for Finnmark, og skal gjelde for Finnmark i årene 2024–2028.

Politisk verksted

20. august 2024 møtes fylkespolitikere for å sette strategisk retning for og formulere langsiktige mål og satsningsområder for Utviklingsplan for Finnmark 2024–2028.

Se mer i FFK-kalender

Innspill fra regionale aktører

Åpent digitalt innspillsmøte med regionale aktører og interessenter avholdes 21. august 2024.

Se mer i FFK-kalender

Regionalt planforum

22. august 2024 tas Utviklingsplan for Finnmark 2024–2028 opp i regionalt planforum for regionale statlige myndigheter, Sametinget og fylkets kommuner.

Høringsforslag

18. september 2024 sender fylkesutvalget høringsforslag til regional planstrategi på høring med frist på minst seks uker.

Ordførermøte

Ordførermøte 23.–24. september 2024 med blant annet regional planstrategi som tema.

31. oktober: Høringsfrist

Høringsfrist for Utviklingsplan for Finnmark 2024-2028 er 31. oktober 2024.

Behandling i fylkesutvalget

Fylkesutvalget behandler innstilling til vedtak om Utviklingsplan i Finnmark 2024–2028 i fylkestinget 9. desember 2024.

Behandling i fylkestinget

Fylkestinget som regional planmyndighet vedtar Utviklingsplan for Finnmark 2024–2028. Fylkestinget møtes 10.–12. desember.