Støtte til etablering av bredbåndstilbud

Fylkeskommunene forvalter ordningen som skal bidra til etablering av bredbåndstilbud i områder som ikke er kommersielt grunnlag for investering.

Tildelingen til bredbåndsstøtten gis over Statsbudsjettets kapittel 1541, IT- og ekompolitikk, post 60 Bredbåndsutbygging.

Det er bare kommuner kan søke om støtte til bredbåndsutbygging. 

Du finner informasjon om ordningen, samt vilkår for å kunne gi offentlig støtte for å sikre bredbåndstilbud i ett område, på Nasjonal kommunikasjonsmyndighets nettsider (NKOM). Besøk nettsiden til Norsk kommunikasjonsmyndighet

Prosjekter støttet i Finnmark fra 2018 – grossisttilgang

Støtte til bredbåndsutbygging er statsstøtte etter i EØS-avtalen og gis i tråd med gruppeinntaksforordningen (GBER) – Formål 52 støtte til Bredbåndsinfrastruktur.

Last ned oversikt over bredbåndsmidler tildelt fra 2018 i Finnmark (XLSX, 3 MB)

Bruk av støtteordningen og tilskuddsbeløp skal meldes til ESA via Nærings og Fiskeridepartementet (NFD).

I 2018 og 2019 meldte Nkom inn samlet tilskudd for alle fylkeskommunene til, men fra 2020 melder den enkelte fylkeskommune selv inn til NFD/ESA.

GBER har også krav til grossisttilgang for anlegg innvilget offentlig støtte.

Informasjon om prosjekt innvilget støtte fra 2018, status for disse, og kontaktinformasjon for grossisttilgang fremgår i oversikten under.

For mer info om tilskudd til bredbåndsutbygging og hvordan kommunen kan søke finner du på fylkeskommunens nettside: Tilskudd til bredbåndsutbygging