Internasjonalt kultursamarbeid

Internasjonalt kultursamarbeid er et viktig arbeidsområde. 

Samarbeidet ivaretas gjennom følgende ordninger og nettverk:

  • Finansieringsprogrammet BarentsKult støtter samarbeid i Barentsregionen og stimulerer grenseoverskridende kultur i nord.
  • Barentsrådets arbeidsgruppe for kultur (Working Group on Culture, WGC) tilrettelegger for praktisk kultursamarbeid over grensene og oppmuntrer til innovativ utvikling av det regionale kunst- og kulturfeltet i Barents.
  • Artist-in-Residence (A-i-R)-programmer gjør det mulig for kunstnere og andre i kreativt arbeid å jobbe og oppholde seg et annet sted enn i sitt vante miljø.
    Fylkeskommunen eier og driver et gjesteatelier i Vadsø. Gjesteatelieret tilbyr opphold til kunstnere i og utenfor Barentsregionen.