BarentsKult

Tilskudd til profesjonelt kunst- og kultursamarbeid i Barentsregionen.

På grunn av den pågående krigen i Ukraina er det mange forhold som gjør kultursamarbeid i Barentsregionen med russisk partner krevende. På BarentsKults nettsider finner du informasjon om hvordan denne situasjonen påvirker Barentssamarbeidet og dine prosjektideer for fremtidige samarbeid.

Gå til BarentsKults nettsider