Artist-in-Residence i Finnmark

Artist-in-Residence-programmer er en strategi for å øke nasjonalt og internasjonalt samarbeid og utveksling for kunstnere og institusjoner, og for å skape nettverk innenfor visuell kunst.

Internasjonalt fokus og nettverkssamarbeid er med på å utvikle og fremheve arbeidet som gjøres innen kunst i regionen.

I Finnmark er det i dag følgende residenser som tar imot gjestekunstnere:

 

Atelierene gir kunstnere en sjanse til å bli kjent med fylket og lokale muligheter. Det er viktig å skape utvekslingsprogrammer rundt disse stedene, som f. eks. programmene rundt Gjesteatelieret i Vadsø, for å gjøre dem til attraktive møteplasser. Dette åpner også opp for internasjonale utvekslingsmuligheter for kunstnere. 

Artist-in-Residence-programmet knyttet til gjesteatelieret i Vadsø er en del av fylkeskommunens satsing på visuell kunst og er en styrking av den internasjonale samtidskunstscenen i regionen. Regionale, nasjonale og internasjonale kunstnere gis mulighet til et opphold i regionen til inspirasjon, utvikling og nettverksbygging.