Aktuelt Folkehelse, idrett og friluftsliv

1, 2 mill. kroner til kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Hovedutvalget for kompetanse vedtok enstemmig å fordele 1, 2 millioner kroner til kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.   

Rekordstor tildeling av spillemidler

I år ble det tildelt over 66 millioner kroner av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Årets tildeling er rekordstor og overgår fjorårets tildeling. 

Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv

Mellom 600–700 mennesker tar sitt eget liv årlig. 2 av 3 er menn. Folkeopplysningskampanje om forebygging av selvmord har som mål å øke kunnskapen om selvmord og selvmordsforebygging i samfunnet.

Friluftslivsaktivitet tildeles 750 000 kroner i 2024

Hovedutvalget for kompetanse har fordelt totalt 750 000 kroner til friluftslivstiltak i Finnmark for 2024.