Rekordstor tildeling av spillemidler

I år ble det tildelt over 66 millioner kroner av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Årets tildeling er rekordstor og overgår fjorårets tildeling. 

– Midlene bidrar til aktivitet og infrastruktur, sier leder i Hovedutvalget for kompetanse, Raymond Robertsen (H).

Bygge og rehabilitere flere anlegg

Totalt kom det inn 83 søknader, hvorav 69 ble godkjent i henhold til regelverket. Etter tildelinga, som følger blant annet de kommunale prioriteringer, fikk 69 søknader innvilget hele eller deler av søknadsbeløpet. Det betyr at spillemidlene dekker 74% av det totale, godkjente søknadsbeløpet. 
– Dette er en rekordhøy tildeling for Finnmark som gjør at alle søknader har fått en tildeling av spillemidler. Dette gjør at det vil kunne bygges og rehabiliteres langt flere anlegg i fylket i år en årene tidligere, sier Robertsen.

Utendørsaktivitet og egenorganisert fysisk aktivitet

I årets tildelingsrunde går hele 11,42% av totalsummen, 7 606 000 kr, til friluftslivsanlegg i fylket. Nærmiljøanlegg, som er utendørsanlegg for egenorganisert fysisk aktivitet, får tildelt rett over 10% av totalsummen, 7 093 000kr. S
– Vi ser at små midler kan bidra til bolyst og aktivitet i mange lokalsamfunn i Finnmark. Derfor er Finnmark fylkeskommune opptatt av å løfte frem små, men gode prosjekter, avslutter Robertsen. 

Hytte i tre, som står på fjellet med langstrakt natur med fjelltopper og hav i bakgrunnen. - Klikk for stort bildeDagsturhytte Toppenfjellet i Sør-Varanger kommune Ida Ruiken/FFK

Oversikt over tildelinger

Vest-Finnmark regionen (Alta, Hasvik, Kautokeino og Loppa)

Antall søknader: 29

Total søknadssum: 29 203 000 kr

Anttall søknader tildelt: 29 (2 deltildelinger, 27 fulle tildelinger)

Sum tildelt: 21 640 000 kr 

Ordinære anlegg, Vest-Finnmark

Ordinære anlegg, Vest-Finnmark
Kommune Anlegg Sum tildelt
Alta Rafsbotn stadion skiløype 453 000
Alta Tverrelvdalen skiløpye 847 000
Alta Finnmarkshallen fotballhall 1 375 000
Alta Nordtoppen Dagsturhytte 361 000
Alta Alta rullepark Gropen 2 2250 000
Alta Kvenvikmoen skytebane 1 250 000
Alta Finnmarkshallen fotballhall 1 309 000
Alta BUL parken kunstgressbane 1 250 000
Alta Gakorivannet tursti 428 000
Alta Kaiskuru skianlegg langrennsløype 247 000
Alta Alta ungdomskokle idrettshall 625 000
Alta Øvre Alta stadion klubbhus 325 000
Alta Øvre Alta stadion kunstgressbane 205 000
Alta Kaiskuru skianleggg skiskytteranlegg 922 000
Kautokeino Kautokeino svømmehall 5 945 000
Kautokeino Baktevarre stadion 818 000

Nærmiljøanlegg, Vest-Finnmark

Nærmiljøanlegg, Vest-Finnmark
Kommune Anlegg Sum tildeling
Alta Rafsbotn stadion 3-er bane 144 000
Alta Komsa skole flerbruksflate turn 174 000
Alta Komsa skole treningsflate 66 000
Alta Altaparken diskgolf 263 000
Alta Eiby orienteringskart 50 000
Alta Gakori- Øytun o-kart 50 000
Alta Bossekopp skole sykkelløype 83 000
Alta Alta rullepark aktivitetsdel 300 000
Alta Alta videregående skole militær hinderløype 300 000
Kautokeino Kautokeino skole akebakke 400 000
Kautokeino Multisportbinge asfalt 400 000
Kautokeino Utendørsbane sommer og vinter 400 000
Kautokeino Fotball/-kunstgressbane 400 000

Midt-Finnmark regionen (Gamvik, Hammerfest, Karasjok, Lebesby, Måsøy, Nordkapp og Porsanger

Antall søknader: 17

Total søknadssum: 24 291 000 kr

Antall søknader tildelt: 17 (3 deltildelinger, 14 fulle tildelinger)

Sum tildelt: 18 000 000 kr

Ordinære anlegg, Midt-Finnmark

Ordinære anlegg, Midt-Finnmark
Kommune Anlegg Sum tildeling
Hammerfest Hammerfest Arena klatrehall 5 555 000
Hammerfest Tyven sherpatrappa 1 387 000
Hammerfest Neverfjord lysløype 561 000
Hammerfest Nye Kvalsund skole svømmehall 2 728 000
Karasjok Toalett 147 000
Karasjok Aktivitetshall-volleyballhal 3 000 000
Lebesby Kjøllefjord Dagsturhytte 11 000
Nordkapp Honningsvåg stadion 1 250 000
Nordkapp Tursti i Skipsfjorden 313 000
Porsanger Stallochokka Dagsturhytte 326 000
Porsanger LJFF Leirduebane 880 000

Nærmiljøanlegg, Midt-Finnmark

Nærmiljøanlegg, Midt-Finnmark
Kommune Anlegg Sum tildelt
Gamvik Ballbinge 298 000
Hammerfest Hoppbakker 300 000
Hammerfest lys Skileik 344 000
Hammerfest Skileik 300 000
Hammerfest Nye Reindalen skole sykkelløype 300 000
Hammerfest Nye Reindalen skole Lassokastebane 300 000

Øst-Finnmark regionen (Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø)

Antall søknader: 23

Total søknadssum: 36 347 000 kr

Antall søknader tildelt: 23 (2 deltildelinger 21 fulle tildelinger)

Sum tildelt: 26 932 000 kr

Ordinære anlegg, Øst-Finnmark

Ordinære anlegg, Øst-Finnmark
Kommune Anlegg Sum tildelt
Berlevåg Berlevåg kunstgressbane 937 000
Båtsfjord Båtsfjord skole Basseng 5 855 000
Båtsfjord Volleyballanlegg 630 000
Båtsfjord Dagsturhytte Ekebergvika 25 000
Nesseby Bigganjárga dagsturhytte 316 000
Sør-Varanger Bjørnevatn-Sandnes flerbrukshall 6 084 000
Sør-Varanger Hesseng kunstgressbane 1 532 000
Sør-Varanger Svanvik tur-, og skiløype 1 469 000
Sør-Varanger Svanvik folkehøgskole basseng 2 420 000
Sør-Varanger Verigas orienteringskart 163 000
Deatnu/Tana Gávesluokta dagsturhytte 325 000
Vadsø Vadsø idrettspark kunstgressbane 2 000 000
Vadsø Polarsletta stadion Idrettshus 2 150 000
Vadsø Orienteringskart Fossen 168 000
Vadsø Silstadhaugen Dagsturhytte 330 000
Vardø Oksevannet dagsturhytte 307 000

Nærmiljøanlegg, Øst-Finnmark

Nærmiljøanlegg, Øst-Finnmark
Kommune Anlegg Sum tildelt
Båtsfjord Klatrestein 79 000
Båtsfjord Ballaktivitet/Streetbasketanlegg 200 000
Båtsfjord Fotballbane 500 000
Sør-Varanger Prestøya Ball-, og nærmiljøanlegg 300 000
Sør-Varanger Andedammen treningsmanualer 300 000
Sør-Varanger KOS skileikanlegg 13-19 år med lys 565 000
Sør-Varanger KOS skileikanlegg 0-12 år med lys 277 000