Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv

Mellom 600–700 mennesker tar sitt eget liv årlig. 2 av 3 er menn. Folkeopplysningskampanje om forebygging av selvmord har som mål å øke kunnskapen om selvmord og selvmordsforebygging i samfunnet.

Kampanjen er et tiltak fra regjeringens handlingsplan "Ingen å miste".

Ved å øke kunnskapen blant befolkningen, inkludert nøkkelpersoner i lokalsamfunnet, og i tjenesteapparatet har kampanjen som mål å:

  • Senke terskelen for å søke støtte
  • Redusere stigma knyttet til behovet for hjelp
  • Bidra til av vi som befolkning tør å spørre når vi er bekymret der folk lever, arbeider og bor.

Kampanjen går fra 22. mai til 14. juni, 2024.

Les mer om kampanjen på rvtsnord.no