Hovedinntaket til videregående opplæring i Finnmark er klart

2522 søkere fikk 10. juli tilbud om skoleplass i offentlige og statlige videregående skoler i Finnmark fra høsten. Svarfrist for tilbud i hovedinntaket er 17. juli.

Disse har fått tilbud

Til fylkeskommunens egne skoler har totalt 2345 søkere med ungdomsrett fått tilbud om plass på videregående skole gjennom hovedinntaket. 87 prosent av disse har fått plass på førsteønsket sitt. Antall tilbud i år er for øvrig en økning fra 2261 tilbud i fjorårets hovedinntak.

1314 har fått tilbud innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og 864 har fått tilbud på de studieforberedende utdanningsprogramområdene. I tillegg har 107 søkere fått tilbud på påbygg. Videre er 133 ungdommer tatt inn på forberedende kurs for minoritetsspråklige, noe som er nær en dobling fra fjorårets 67 inntatte til samme tilbud.

Inntak til de samiske videregående skolene

Fylkeskommunen håndterer også inntaket til de to samiske videregående skolene i Karasjok og Kautokeino.

Til Samisk videregående skole i Karasjok er det totalt 84 søkere med ungdomsrett som nå har fått et tilbud om skoleplass. 42 har fått tilbud innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og 42 har fått tilbud på de studieforberedende utdanningsprogramområdene. Det sistnevnte tallet inkluderer tilbud til påbyggsklassene.

Til Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino er det totalt 93 søkere med ungdomsrett som har fått et tilbud om skoleplass. 58 har fått tilbud innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og 35 har fått tilbud på de studieforberedende utdanningsprogramområdene. Også her inkluderer sistnevnte tall tilbud til påbyggsklassene.

Noen søkere fra Finnmark får i tillegg tilbud på landslinjer og tilbud i andre fylker.

De fleste får plass

De som har fått tilbud i hovedinntaket, har fått varsel på SMS om å logge seg inn med elektronisk ID på vigo.no for å sjekke og svare på tilbudet. Hovedinntaket er gjort for søkere med ungdomsrett. 

Andre søkere som enten har voksenrett, fullføringsrett eller ikke-rett vil bli med i andreinntaket, som gjøres i uke 29/30. Det vil da bli sendt ut nytt SMS-varsel om å logge seg inn for å sjekke og svare på tilbud.

De aller fleste søkere med ungdomsrett i Finnmark får plass i hovedinntaket. Gjennom andreinntaket vil alle søkere med ungdomsrett i Finnmark ha fått et tilbud.

Info om inntaket videre:

  • Inntakskontoret gjør ikke endringer i søknader etter hovedinntaket 10. juli. 
  • Søkere med fullføringsrett får tilbud gjennom andreinntaket. 
  • Under andreinntaket vil ungdomsrettsøkere på venteliste få nytt svar. Da vil også søkere med voksenrett, fullføringsrett eller ikke-rett vil også få svar.
  • Skolene overtar inntaket i uke 31/32 og søkere kan da ta kontakt med skolen de ønsker seg til og bli satt på venteliste der. Mer informasjon finnes i inntakskalenderen på ffk.no.
  • Alle som har fått tilbud om skoleplass oppfordres til å svare på tilbudet på vigo.no innen fristen onsdag 17. juli.

Spørsmål?

Har du spørsmål kan du ta kontakt med inntakskontoret på inntak@ffk.no eller ved å kontakte sentralbordet på tlf. 78 96 30 00. Det er ventet stor pågang de neste dagene, så vi ber alle om å være tålmodige. Dersom man ikke kommer gjennom på telefon, oppfordrer vi til å bruke e-post, så svarer vi fortløpende.

For å logge seg inn på vigo.no må søkeren benytte MinID. For spørsmål om MinID, nye koder eller liknende, må MinID kontaktes på tlf. 800 30 300 eller på brukerstotte@digdir.no.