Inntakskalender

Her finner du oversikt over viktige datoer i forbindelse med inntak til videregående opplæring i Troms og Finnmark. 

Inntakskalender 2024

5. januar

 • Vigo.no åpnes for søking i Finnmark fylkeskommune. Søker må logge inn med Elektronisk ID. Gå til vigo.no.

1. februar

 • Søknadsfrist for søkere som søker om fortrinnsrett, om individuell vurdering, søker som lærekandidat, eller søker som minoritetsspråklig. Gi beskjed om flytting via epost: inntak@ffk.no

1. mars

 • Søknadsfrist for ordinære søkere til skole- og læreplass, søkere med overgangsskjema om behov for tilrettelegging, søknad om utvidet ungdomsrett og gjesteelever. Gi beskjed om flytting via epost: inntak@ffk.no
 • Frist for å legge inn tilleggsopplysninger
 • Frist for å hake av i vigo.no for ønske om fremmedspråk og andre tilleggsopplysninger.
 • Hvis du skal flytte til Finnmark fylke må du hake av for dette under tilleggsopplysninger i vigo.no.
 • Frist for å sende melding til fylkeskommunen hvis du skal flytte mellom inntaksregionene i Finnmark fylke. Gi beskjed om flytting via epost: inntak@ffk.no

15. juni

25. juni

 • Frist for ordinære søkere å legge inn forhåndssvar og eventuelt endre telefonnummer i vigo.no.

Uke 27/28 i juli

 • Søkere med ungdomsrett får svar på søknaden i vigo.no, senest 14. juli. De som har registrert mobilnummer i vigo.no vil få tilsendt tekstmelding når inntak er klart. Dette gjelder også minoritetsspråklige søkere og de som får individuell behandling.

Uke 28/29 i juli

 • Siste frist for å svare på tilbud om skoleplass eller ventelisteplass er 5 dager etter at 1. inntak er klart. Husk å registrere mobilnummer i VIGO for å kunne motta SMS.

Uke 29/30 i juli

 • Søkere på venteliste og øvrige søkere med voksenrett, fullføringsrett, ikke-rett og gjesteelever får svar på søknaden i vigo.no. De som har registrert mobilnummer i vigo.no vil få tilsendt tekstmelding når inntak er klart.

Uke 30/31 i juli

 • Siste frist for å svare på tilbud om skoleplass eller ventelisteplass er 5 dager etter at 2. inntak er klart. Husk å registrere mobilnummer i VIGO for å kunne motta SMS.

Uke 31/32 i august

 • Skolene overtar inntaket. Alle endringer av inntak og inntak fra venteliste administreres av skolene.

Uke 34 i august

 • Skolestart er 19. august
 • For læreplassøkere: Læreplassøkere som ikke har fått læreplass, blir kontaktet av fylkeskommunen.

30. august

 • Inntaket til ordinær skoleplass for ungdom avsluttes

1. oktober

31. oktober

 • Frist for elever å avslutte skoleåret uten å bruke et år av ungdomsretten

30. november

 • Formidling til læreplass avsluttes