Gavepakke til distriktene!

Kautokeino-, Loppa- og Porsanger kommune får til sammen over 11 millioner kroner til utbygging av bredbånd.

Finnmark fylkeskommune har ansvaret for forvaltning av de statlige tilskuddsmidlene til bredbånd 2024. Midlene skal gi støtte til utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut. Hovedutvalget for kompetanse vedtok i møte 28.mai å fordele i overkant av 11 millioner til 6 forskjellige prosjekter i Finnmark.

– Det er fortsatt et stort behov for høyhastighetsbredbånd i spredtbygde strøk. Bredbånd er en forutsetning for blant annet næringsutvikling, landbruk, industri og bosetting i distriktene. Dette samtidig som det er avgjørende for at folk skal få god tilgang til offentlige digitale tjenester, og velferdsteknologi i distriktene. Digital infrastruktur er å anse som livsnerven for distriktene, sier fylkeskommunedirektør Øystein Ruud, som i denne fordelingsrunden tildeler i overkant av 11 millioner til bredbåndstiltak i Finnmark.

Øystein Ruud - Klikk for stort bildeFylkeskommunedirektør Øystein Ruud deler ut i overkant av 11 millioner kroner til bredbåndstiltak i Finnmark Hanne H. Lille

Fordeling av midler

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har utarbeidet nye retningslinjer for å kunne gi støtte til utbygging av bredbånd. Midlene er fordelt basert på en fordelingsnøkkel som resulterte i ca. 11 millioner kroner til Finnmark. I tillegg brukes det nå restmidler fra fjoråret.

Betyr mye

Kautokeino er Finnmark største kommune i areal og har stor spredning på bebyggelse. Utbygging av bredbånd er dyrt samtidig som det er en forutsetning for å opprettholde bebyggelse i disse bygdene.

– Dette en virkelig en gladnyhet for Kautokeino kommune! – Bredbånd gir bygdene våre mulighet til å kommunisere med omverdenen og drive næring med målgruppe langt utover vårt lokalsamfunn. Dette samtidig som det øker bo- og bli lyst, sier en oppglødd ordfører i Kautokeino,  Anders Samuelsen Buljo.

Bildet er et portrettbilde som viser en middelaldrende mann ikledd en blå kofte/gákti.  - Klikk for stort bildeOrdfører Anders Samuelsen Buljo er glad for støtten. Pål Norvoll, Kautokeino kommune

I tillegg til Kautokeino, fikk også Loppa og Porsanger innvilget støtte til utbygging av høyhastighetsbredbånd.

Midlene til bredbåndsutbygging i Finnmark for 2024 fordeles slik:

Midler til bredbåndsutbygging i Finnmark for 2024
Navn på prosjekt Prosjekt kostnad Tilskudd søkt Innvilget beløp Lokal medfinansiering
Porsanger - Flyplassveien 972 000 972 000 972 000 0
Loppa - Andsnes - (Seglvik) 7 800 000 1 435 000 1 133 650 1 010 850
Porsanger - Holmfjord - Leirpollen - Mårnes 3 150 000 3 150 000 3 150 000 0
Kautokeino - Guhkesluokta 1 560 000 1 560 000 1 560 000 0
Kautokeino - Nedre Mieron 1 120 000 1 120 000 1 120 000 0
Kautokeino - Soahtafielbma - Čuonovuohppi 3 870 000 3 870 000 3 870 000 0

 

For mer informasjon om bredbåndsordningen se: (https://www.ffk.no/tjenester/naringsutvikling/samarbeid-og-satsingsomrader/bredband/)