Publisert 30.06.2015
Oppdrettsanlegg

Oppdrettere som ønsker å utvide sin produksjon av laks, ørret og regnbueørret får nå tilbud om 5 % kapasitetsøkning per tillatelse. Dette mot relativt strenge miljøkrav og et vederlag på kr. 1 000 000,- per tillatelse. Søknadsfristen går ut 1. september 2015.

Publisert 26.06.2015
pengebok

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,2 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2015.

Publisert 25.06.2015
ruud, øystein fylkesrådmann 250615 tmh-foto.jpg

Toppsjefene i landets fylkeskommuner møtes nå i Kirkenes. På sakslista står blant annet kommune- og regionreformen. Deltakerne skal også få orienteringer fra både Barentssekretariatet og Sør-Varanger kommune.

Publisert 24.06.2015
fagskoletilbud 240615 foto nina merete austad.jpg

Hele 40 studenter fra Finnmark kan søke om gratis fagskoleutdanning innen helse og sosialfag.  – Veldig praktisk utdanning og vi får dekket kostnadene, sier studentene som tar slik utdanning.

padlock padlock