Prisliste

Her finner du informasjon om takster for tannhelsetjenester og behandling i Finnmark fylkeskommune.

Takster for 2023

  • Der fylkeskommunen ikke har egne takster brukes tidsdebitering
  • Betalende pasienter: Akutt utenom kontortid ordinære honorarer (minimum 30 minutter) + 75%, I tillegg kommer eventuelt kjøring til akuttutrykning med kr 290,-
  • All behandling skjer mot kontant betaling
  • Ved ikke-møtt timer som ikke er avbestilt/varslet 24 timer før avtalt tid, belastes med et honorar på 630,-
  • For gruppe D (19-20 åringer) brukes trygdens honorar takster ( se fullstendig prisliste) og 75% trekkes fra på sluttsummen

Tilbud for unge voksne

Personer i aldersgruppen 21-24 år har rett til 75% rabatt på tannbehandling utført i den offentlige tannhelsetjenesten. Dagens ordning har vært gjeldende fra 27. mars 2023. 

Fra 1. januar til 27. mars 2023 var den gjeldende ordningen at personer i aldersgruppen 21-26 år hadde rett til 50% rabatt.

Se også: