Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BiO)

Midler til bedriftsintern opplæring (BiO) skal bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til ansatte i små og mellomstore bedrifter i Finnmark.

Eventuell utlysning for 2024 vil ikke være på plass før i september, da Finnmark fylkeskommune er under reetablering og våre nye politikere foreløpig ikke har prioritert hvordan midlene skal forvaltes.

Ved utlysning av midlene vil reviderte retningslinjer legges ut her.

Kontaktperson:

Ida Huru, seniorrådgiver, kompetanse
Avdeling for voksenopplæring, karriere og integrering (VKI)

E-post: ida.huru@ffk.no
Tlf: 78 96 31 69
Mobil: 91 18 60 04