Arbeidsstipend for visuelle kunstnere

Arbeidsstipend for visuelle kunstnere skal styrke kunstneres mulighet til å prioritere kunstnerisk arbeid og utvikle seg innen sitt kunstfelt.

Arbeidsstipendet tildeles for to år. Stipendet er på 100 000 kroner for hvert av årene. Søknadsfristen var 15. oktober 2023 kl. 13:00, og gjaldt stipendperiode 2024-2025.