Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder

Søknadsfrist for ordninga er 1. februar. Søknad sendes Miljødirektoratet.

Mål

Å tilrettelegge og stimulere til friluftsaktiviteter i statlig sikrede friluftslivsområder. Eksempler på dette kan være informasjonstavler, tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne, opparbeiding av turveier, parkeringsplasser, toalett, badebrygge og lignende.

Tiltakene må være i henhold til godkjent forvaltningsplan.

Hvem kan søke? 

Kommuner eller interkommunale friluftsråd.

Hvordan søke? 

Søknad om tilskudd leveres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter..

Søknadsfrist 

1. februar hvert år.