Tilskudd til statlig sikring av friluftslivsområder

Søknadsfristen for ordninga er 1. desember. Søknad sendes Miljødirektoratet.

Mål

Målet for tiltaket er å sikre friluftsområder til bruk for allmennheten. Statlige midler til sikring av friluftsområder vil særlig bli prioritert i nærheten av boligområder, som er lett tilgjengelig og kan brukes av store folkegrupper.

Hvem kan søke?

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke. Lokale lag og organisasjoner kan ta initiativ til å fremme en sikringssøknad. Det oppfordres til å ta kontakt med fylkeskommunen tidlig i sikringsprosessen.

Hvordan søke?

Søknad om tilskudd leveres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Søknadsfrist

1.  desember hvert år.