Tilskudd til friluftslivsaktivitet

Ordninga har søknadsfrist 1. desember. Søknad sendes Miljødirektoratet.

Mål

Medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.

Hvem kan søke? 

Frivillige organisasjoner registrert i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret) og interkommunale friluftsråd.

Tiltak som stimulerer direkte til friluftslivsaktivitet er prioritert, for eksempel organiserte turer, friluftslivsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Mindre deler av tilskuddet kan brukes til innkjøp av enkelt turutstyr og materiell som medvirker til å fremme friluftslivsaktivitetene (grense på ca. 5 000 kroner).

Les mer om tilskudd til friluftslivsaktivitet på Miljødirektoratets nettsider.

Hvordan søke? 

Veiledning for utfylling av søknadskjema finner du på Miljødirektoratets nettsider.

Ved behov for hjelp til å opprette en søknad, ta kontakt med ESS-hjelpen på telefon: 951 23 500 eller e-post: esshjelp@miljodir.no.

Man kan ikke registrere søknad som privatperson når man søker på vegne av en organisasjon. Det skal registreres som «foretak/enhet» og ikke som privatperson.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for tildeling i 2025 er 1. desember 2024.

Fordeling av tilskudd 2024

Alle søkere vil motta brev med svar på sin søknad. Nærmere informasjon om rapportering og utbetaling vil komme frem i brevet.

Utbetalingsanmodning kan benyttes dersom e-faktura ikke er mulig. (PDF, 392 kB)