Tilskudd til tilbydere av høyere yrkesfaglig utdanning

Både offentlige og private tilbydere av fagskoletilbud kan søke om driftstilskudd fra fylkeskommunen.

Driftstilskuddet skal bidra til å dekke kompetansebehovene i samfunnet, og å stimulere til god kvalitet og gjennomføring i høyere yrkesfaglig utdanning.

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU)

Les mer om Finnmark fylkeskommunes tilskuddsordning og hvordan du søker her