Samarbeid med Sametinget

Finnmark fylkeskommune har lange tradisjoner for samarbeid med Sametinget til styrking av samisk språk, kultur og samfunnsliv i fylket.

Samarbeidet mellom Finnmark fylkeskommune og Sametinget går på en rekke politikkområder, som språk, kultur, opplæring og næring. Samarbeidet er formalisert gjennom en samarbeidsavtale. Den første samarbeidsavtalen mellom partene ble signert i 2003. 

I 2020 ble Troms og Finnmark fylkeskommuner slått sammen til én fylkeskommune. Dette førte til at denne samarbeidsavtalen opphørte, og det ble laget en egen samarbeidsavtale mellom Sametinget og nye Troms og Finnmark fylkeskommune. Den gjeldende samarbeidsavtalen ble signert i mai 2022.

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune (PDF, 2 MB)

Cooperation Agreement between The Sami Parliament and Troms og Finnmark County Council (PDF, 210 kB)

 

Kontakt

Reija Marianne Lång

Rådgiver, Kunst- og kulturutvikling

E-post: reija.laang@ffk.no

Telefon: 78 96 32 11

Artikkelliste