Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret er et tre- og et halvt-årig prosjekt med oppstart juni 2020. Prosjektet har som mål å øke lokal verdiskapning gjennom Forsvarets tilstedeværelse i regionen.

Dette skal gjøres ved å få flere lokale små- og mellomstore bedrifter i Forsvarets leverandørportefølje. Andre viktige mål i prosjektet er å styrke fylkeskommunens samfunnsutvikler- og påvirkerrolle samt intern kompetanseheving.

Aktuelt Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret

Til toppen