Vurderer samarbeid om fagskolen

Fylkestinget vil vurdere samarbeid om Fagskolen i nord med Troms, men med forhandlinger og garanti for at studentene skal ha et tilbud også fra 1. januar 2024.

Det ble enstemmighet på Finnmark fylkestings første dag da saken om fagskolesamarbeid med Troms ble behandlet.

Mange mennesker sitter sammen på bord plassert i hestesko. - Klikk for stort bildeFinnmark fylkesting møtes i Vadsø til desember-ting. Julie Hoel

Her er vedtaket:

  1. Fylkestinget vurderer et samarbeid om fagskoleutdanning mellom Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune.
  2. Fylkestinget gir fullmakt og ber fylkeskommunedirektør forhandle med Troms fylkeskommune om en omforent samarbeidsavtale og styrevedtekter for Fagskolen i Nord. Ny sak fremmes for fylkestinget i mars 2024. Vi forutsetter i mellomtiden at Fagskolen Nord går som normalt, og at både nye og allerede eksisterende studenter får tatt sitt studieløp.

Fylkeskommunedirektørens innstilling med forslag og vedtak finner du i OpenGov.

Administrasjonens syn

Fylkeskommunedirektør Øystein Ruud klargjorde administrasjonens syn i forkant av fylkestingets møte. Les fylkeskommunedirektørens syn her.