Vedtok høringssvar til Helse Nord

Tirsdag vedtok fylkesutvalget Finnmark fylkeskommunes høringssvar til høringsnotatet «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord». 

Det er Helse Nord RHF som har sendt notatet på høring.

Helse Nord ønsket innspill innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), rehabilitering og private tjenester, samordning mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, samt andre innspill til tiltak som kan gi økt bærekraft i vår felles helsetjeneste.

En gruppe mennesker sitter rundt et bord med mikrofoner. - Klikk for stort bildeHØRINGSSVAR: Tirsdag vedtok fylkesutvalget i Finnmark sitt høringssvar. Karoline Almås Sørensen

– Ekstremt viktig

Det var ingen tvil om at saken engasjerte politikerne da høringssvaret ble behandlet i tirsdagens møte i fylkesutvalget.

– Det som skjer rundt Helse Nord, er av ekstrem viktighet for befolkningen i Finnmark, sa Linda Randal (Ap).

– De har ikke klart å skape økonomisk bærekraft i Helse Nord gjennom mange år. Situasjonen blir verre fremover, hvis det ikke tas grep, sa Odd Erling Mikalsen (Frp).

Bekymret for økonomisk situasjon

I høringssvaret som ble vedtatt av fylkesutvalget, går det også frem at utvalget er svært bekymret for den økonomiske situasjonen helseforetaket befinner seg i.

Det fremmes også forslag om en pilot på samhandlingsprosjekter mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. En stor og en liten kommune i Finnmark spilles inn som mulig samhandlingspartnere til Helse Nord.

Slår ring om tilbud

Utvalget mener videre at tilbudet innen psykisk helsevern og/eller TSB må beholdes på dagens nivå eller bedre, ved DPS og TSB på Klinikk Alta, DPS i Tana og TSB ved Sámi Klinihkka i Karasjok.

Vedtaket sier også at fylkesutvalget ikke støtter nedleggelsen av dagkirurgi ved Klinikk Alta eller nedbygging av spesialisthelsetjenesten. Utvalget støtter også Sámi Klinihkka for å ivareta og forbedre vilkårene for god folkehelse i den samiske befolkningen.

Fylkesutvalget ber også Helse Nord vurdere å utrede om det er forsvarlig drift av fødetilbudene i Helse Nord.

Hele saken med vedtak kan leses her.

Høringsfristen er 25. april 2024.