Vedtok godtgjørelser og reglement

Fylkestinget i Finnmark vedtok folkevalgtes arbeidsvilkår, herunder godtgjørelser.

Tre menn og en kvinne sitter ved et bord. En kvinne og en mann snakker med hverandre. - Klikk for stort bildeFYLKESTING: Fylkestinget er samlet i Vadsø tirsdag til torsdag denne uka. Karoline Sørensen Brandtzæg

Da fylkestinget i Finnmark møttes onsdag, vedtok de forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår i Finnmark fylkeskommune, samt reglement for folkevalgte organ og delegering.

Forskriften om folkevalgtes arbeidsvilkår sier blant annet at fylkesordfører skal ha en godtgjørelse tilsvarende 100 prosent av stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Fylkesvaraordfører mottar 70 prosent av fylkesordførers godtgjørelse.

Slik er fylkestingets vedtak

  • Finnmark fylkesting vedtar «forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår i Finnmark fylkeskommune» med vedtatte endringer i politisk arbeidsutvalg 30.11 og 4.12. 
  • For reindriftsutøvere, gårdbrukere og andre selvstendig næringsdrivende innenfor primærnæringene kan inntektstap alternativt sannsynliggjøres gjennom dokumentasjon for utgifter til avløser/dreng. 
  • Fylkesungdomsorganisasjoner til parti representert i Finnmark fylkesting ytes årlig fylkeskommunal støtte tilsvarende 1,5 ganger statsstøtten til fylkespartiene.

Saken og forskriften kan leses i sin helhet her.

Vedtok også reglement

Fylkestinget vedtok også et reglement for folkevalgte organ og delegering i Finnmark fylkeskommune.

Dette er nødvendig, og noe kommuneloven forutsetter, slik at for eksempel fullmakter er på plass.

Reglementet for Finnmark fylkesting gjelder politisk organisering, delegering og eventuelt andre reglementer og faktorer som påvirker helheten.

Endelig reglement i mars

Fylkestinget ser at det kan være behov for å revidere eller vedta tillegg til reglementet allerede på fylkestingets møte i mars 2024.