Transportplan med følger for Finnmark

Nasjonal Transportplan 2025-2036 kan sikre bedre trygghet og framkommelighet, men fremdeles er det lang vei å gå.

– Det er veldig bra at E45 Kløfta, Rv 94, og ny innfartsvei Kirkenes er inkludert i ny Nasjonal Transportplan (NTP) – i tillegg er Rv 92 inkludert – men det er fremdeles en lang vei å gå, sier leder for hovedutvalg for samferdsel i Finnmark fylkeskommune, Odd Erling Mikalsen (Frp).

Han legger til at det viktige nå er at dette blir fulgt opp i statsbudsjettet.

– Vi har dessverre erfart det motsatte, nemlig manglende oppfølging av prosjekter som allerede er inkludert i NTP. Denne vinteren har satt befolkninga på en hard prøve, og vi kan bare håpe på at regjeringa nå skjønner alvoret. 

Tiltakspakke

En konseptvalgutredning (KVU) for Nord-Norge er nettopp blitt ferdigstilt. Her pekes det på transportutfordringene som Finnmark har, og det foreslås en tiltakspakke som går på utbedring av fiskerihavner, fylkesvei, riksveier, trafikksikkerhet og lufthavner. 

– Denne må følges opp, slik at mange års arbeid med å ferdigstille dette dokumentet ikke er bortkastet, sier Mikalsen.

Havneutbedringer

Finnmark er et viktig fiskerifylke og Europas matfat. Mikalsen mener derfor det er det veldig bra at man går i gang med havneutbedringer i Vardø, Kjøllefjord og Mehamn. 

– Samtidig har Finnmark en rekke fiskerihavner med stort behov for oppgradering, og det er skuffende at man ikke har fremmet nye prosjekter i Finnmark før 2030. Det vitner om fraværende ambisjoner for Norges nordligste fylke, sier hovedutvalgslederen.

Ulykker på fylkesveier

Mikalsen er fornøyd med ekstra midler til fylkesvei gjennom NTP. Statistikken viser at det er på fylkesvei at ulykkene oppstår, blant annet på grunn av det store vedlikeholdsetterslepet. 

I Finnmark har man regnet dette til å være 3 milliarder kroner. Beregninger publisert av NRK viser at tallet er 8,1 milliarder kroner, om man inkluderer tiltak for å sikre mot ras. 

– Men kombinert med høy prisstigning, øker vedlikeholdsetterslepet eksponentielt. Selv om vi nå får økte bevilgninger til fylkesvei, vil etterslepet likevel fortsette å vokse, sier han.

Alvor i Finnmark

– Som samferdselsministeren ble informert om i november, må regjeringa ta situasjonen i Finnmark på alvor. Med tanke på den nye sikkerhetssituasjonen, er veinettet avgjørende i en beredskapssammenheng, sier Mikalsen og fortsetter:

– Vi har naboer som vi er alene om å ha, og Finland og Sverige er nå blitt med i NATO, sier Mikalsen. Han peker også på at Finnmark er unikt i flysammenheng, der fly og FOT-rutene er belfolkningas transportnerve.

– Flyplasstruktur er avgjørende for at befolkninga får et tilfredsstillende helsetilbud og helseberedskap. Det er skuffende at man ikke har ambisjoner for videre utbedring av lufthavnene, som for eksempel i Hammerfest.  

– Til slutt håper vi at vi kan stole på at innholdet blir gjennomført.

Les mer om NTP her