Tildeling vilttilskudd 2024

Finnmark fylkeskommune har for 2024 tildelt kr. 500 000 til formål som fremmer økt kunnskap og deltakelse i jakt- og fangstaktiviteter i Finnmark. De som har fått tildeling er lokale jeger -og fiskeforeninger, kommuner og organisasjoner.

Årets tiltak skal blant annet bidra til at kvinner, ungdom og førstegangsjegere tar steget ut i jaktfeltene, vil øke kunnskapen og tilgangen på ettersøks- og fellingslag samt kurs for å ta vare på de ressursene som jakten gir. Av den totale potten er om lag halvparten avsatt til nyopprettelse av et regionalt viltfond. 

Vi ønsker alle tilskuddsmottakere lykke til med aktivitetene som planlegges, og er glad for å se at jakt og høstningstradisjonene i Finnmark fremdeles er aktuelle, sier Raymond Robertsen.

Det regionale viltfondet skal etableres i løpet av 2024 og vil gi enda en mulighet til lokale og regionale organisasjoner og kommuner til å søke om midler til gjennomføring av tiltak og aktiviteter som bidrar inn mot jakt og høstbart vilt. Retningslinjer og mer informasjon om dette fondet vil informeres om nærmere på et senere tidspunkt. 

Årets tildelinger:

Årets tildelinger
Søker Tiltak Vedtatt tildeling
Alta jeger- og fiskeforening Opplæring i praktisk elgjakt 20 000
Alta jeger- og fiskeforening Jegerskyting 15 460
Norges jeger- og fiskerforbund Sy din egen skinnlue av selvjaktet rødrev 32 000
Norges jeger- og fiskerforbund Introjakt - elgjakt for ungdom 38 000
Norges jeger- og fiskerforbund Introjakt - elgjakt for jenter 31 000
FeFo Hønsefugltaksering 50 000
FeFo Administrasjon av sett elg 35 000
Karasjok kommune Kompetanseheving ettersøks- og skadefellingslag 80 000
Birdlife Norge Hekketidspunkt og overlevelse ærfugl 0
Birdlife Norge Svartand: opphav vinterpopulasjon (S) 0
NINA Bruk av nattoptiske hjelpemiddel under jakt på hjort 0
Alta kommune Siktrydding langs vei 0
Privat aktør Skadebekjempelse av hare 0
Finnmark fylkeskommunale viltfond Finnmark fylkeskommunale viltfond
SUM 500 000