Skredsikring fv. 882 Øksfjordbotn

Finnmark fylkeskommune inngår kontrakt for «Skredsikring fv. 882 Øksfjordbotn».

Et mindre fjell er fotografert med drone på vinterstid. Nederst ser man en fylkesvei langs havet. Bildet skal illustrere skredfare. - Klikk for stort bildeSeivikbukt, et av fire skredpunkt som sikres langs fylkesvei 882 mellom Øksfjordbotn og Øksfjord. Trond Jøran Nilsen/FFK

Strekningen på fylkesveg 882 mellom Øksfjordbotn og Øksfjord er utsatt for snøskred, og er ofte stengt på grunn av skred eller fare for skred. Nå er anbudskonkurranse for skredsikringstiltak på strekningen gjennomført.

Fire skredpunkter sikres

Det er i første omgang planlagt å sikre fire skredpunkter mellom Øksfjordbotn og Øksfjordtunnlene for å bedre regulariteten. Skredpunktene som sikres er Øksfjordbotn, Seivikbukt, Hamnbukt/Stranda og Bukta.

Det planlegges skredsikret med støtteforbygninger hvor hensikten er å holde snøen i fjellsiden og på den måte hindre skred. Dette kombineres stedvis med fanggjerder som dimensjoneres til å stoppe mindre snøskred.

Bakgrunnen for at valgte skredpunkter sikres først er at de historisk sett har hyppigst skred på veg, samt også er de punktene som er mest krevende å vurdere på vinterstid.

To menn håndhilser og smiler, de holder i en kontrakt. - Klikk for stort bildeKontrakt inngått: f.v. daglig leder DS Entreprenør AS, Oddmund Sletten og prosjektleder i Finnmark fylkeskommune, Oddbjørn Opgård. Trond Jøran Nilsen/FFK

Byggekontrakt inngått

Finnmark fylkeskommune mottok tre tilbud på bygging av skredsikring fv. 882 Øksfjordbotn. Etter gjennomgang og evaluering av tilbudene er DS Entreprenør AS tildelt kontrakten. 

Byggekontrakten ble denne uka signert av samferdselssjef Bjørg Anita Joki i Finnmark fylkeskommune og Oddmund Sletten, daglig leder i DS Entreprenør AS.

Kontraktens verdi er på kr 185 703 912 inkl. mva. Prosjektet er planlagt ferdigstilt september 2027.

Understreker viktigheten

– Dette er et stort og viktig skredsikringsprosjekt som vil bedre regulariteten for innbyggere og næringsliv i Loppa og Hasvik kommuner. Anbudskonkurransen var god, og vi ser frem til samarbeidet med DS Entreprenør i gjennomføring av dette prosjektet, forteller hovedutvalgsleder for samferdsel, Odd Erling Mikalsen. 

Daglig leder i DS Entreprenør, Oddmund Sletten, er fornøyd.

– Dette er det største prosjektet av denne typen skredsikring med stive støtteforbygning i Norge. Vi takker for tilliten, ser frem til samarbeidet og gleder oss til å gjennomføre oppdraget, sa Sletten.