Sikter mot åpning av Hamningbergveien til 17. mai

Ekstra befaring ble gjort 15. mai og tiltak settes inn.

Portrett av en kvinne. Hun ser i kamera. - Klikk for stort bildeBjørg Anita Joki, leder for samferdsel i Finnmark fylkeskommune. Sunniva Tønsberg Gaski/ FFK

På bakgrunn av reaksjoner på sen åpning av veien ble det gjort en ekstra befaring i dag, 15. mai. Denne befaringen har ført til beslutningen om å iverksette nødvendige tiltak umiddelbart, med mål om å åpne veien 17. mai.

– Som vegeier er vi forpliktet til å prioritere sikkerhet i alle våre vurderinger. Før vi kan åpne Hamningbergveien for trafikk, må sikkerhetstiltak utføres, forteller Bjørg Anita Joki, leder for samferdsel i fylkeskommunen.

Drenering og risikabel hengeskavl

Arbeid med oppgraving av stikkrenner, grøfter og andre kritiske vannløp er planlagt å starte i morgen tidlig, 16. mai.

Når det kommer til rasutsatt område langs vegen, Seglkollen, har man under dagens befaring observert at deler av hengskavlen er begynt å rase. For å sikre dette området ytterligere skal man nå grave ut en voll for resterende ras.

– Dette arbeidet forutsettes utført før vegen kan åpnes, sikkerheten er til for de vegfarende, avslutter Joki.

Et snøras kan sees fra en delvis bar, og noe fuktig, vei. Bildet er tatt i skiftet mellom vinter og vår. Sola skinner, og det er noe overskyet.  - Klikk for stort bildeSeglkollen ved fv. 8100, Hamningbergveien, under befaring 15. mai. Her ser man ras fra hengeskavlen. Nå skal det graves en voll som skal ta i mot snø som raser ned senere. Jan Inge Johansen/ FFK