Setter av 700.000 kroner til å utrede finnmarksskatt

Det var enstemmig enighet i fylkestinget da saken om finnmarksskatt ble behandlet.

Mann med briller står på talerstol og snakker til fylkestinget - Klikk for stort bildeFylkesordfører Hans-Jacob Bønå på talerstolen ved fylkestinget i Hammerfest Karoline Almås Sørensen

Fylkestinget i Finnmark er samlet i Hammerfest 12.-14. mars, og finnmarksskatt ble møtets første sak.

– Snart begynner budsjettforhandlingene mellom regjeringen og deres støttepartier, og beskjeden herfra er klinkende klar: Vi trenger finnmarksskatt nå, sa fylkesordfører Hans-Jacob Bønå (H) da han selv gikk på talerstolen tirsdag.

Suverenitet

Flertallet i fylkestinget har satt seg et mål om 100.000 finnmarkinger i 2050.

Bønå poengterte at tiden derfor er inne for handling, og understreket at Forsvaret så vel som ledende politikere fra ulike partier skjønner at en solid befolkning i Finnmark er viktig for nasjonen Norge.

– Verden ser annerledes ut nå enn den gjorde for 2,5 år siden. Dette handler om Norges suverenitet og nasjonens sikkerhet, sa Bønå. 

Forsterkede fordeler

Han trakk fram Forsvarets kommende investering i fylket lengst nord, og at det da også vil bli nødvendig med sivil infrastruktur og arbeidsplasser.

– At vi til tross for finnmarksfordeler fremdeles sliter med å få nok folk til å velge Finnmark, handler ikke om at fordelene ikke har fungert, men de har ikke fungert godt nok, sa Bønå fra talerstolen.

Fylkesordføreren mener fordelene må forsterkes.

– Fylkestingets flertall tror finnmarksskatt kan være det store grepet som skal til for at vi skal kunne drive samfunnsutvikling, og utføre vårt viktige oppdrag for kongeriket her oppe, sa Bønå.

Bevilger 700.000 kroner

Fylkeskommunedirektøren i Finnmark la fram en orienteringssak om finnmarksskatt til fylkestinget.

Bønå fremmet så et forslag om å bevilge 700.000 kroner for at administrasjonen, med en politisk referansegruppe, kan jobbe videre med finnmarksskatt og andre mulige ordninger, slik at flere vil velge Finnmark.

Fylkesordfører Hans-Jacob Bønå (H) ble valgt som leder av den politiske referansegruppen, mens Heidi Holmgren (Sp) ble valgt som representant for flertallet, og Cato Kristiansen (SV) som representant for mindretallet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av fylkestinget. Les hele vedtaket i sak 33/24 i OpenGov