Positiv økning i antall søkere til læreplasser

Søkertallene i Finnmark viser at vi har 457 søkere til læreplass i år. Dette er en økning med 20 prosent sammenlignet med fjoråret. 416 av disse søkerne har læreplass som førsteønske. 

Økningen i antall søkere til læreplass er et positivt signal for både privat og offentlig virksomhet i fylket. Det er stort behov for arbeidskraft innenfor mange ulike fagområder. 

En lærling til?

Det er spesielt i lærefagene innen utdanningsprogrammet elektro- og datateknologi vi ser en stor økning i antall søkere, 33 prosent flere søkere sammenlignet med 2023.

– Vi har flere søkere enn vanlig i energimontørfaget i år, så nå har næringslivet og offentlig sektor en viktig rolle i å tilby læreplass og å bidra til å sikre fremtidens fagarbeidere i Finnmark, sier May Bente Eriksen, seksjonsleder for fag- og yrkesopplæring. 

– Vi håper at flere bedrifter ser på muligheten til å ta inn en ekstra lærling i år.

Bildet viser hendene til en yrkefagelev fra tømrerfaget som driver å måler noen planker han skal sette sammen. I forgrunnen ser vi et bord hvor to planker er plassert, og nede i venstre hjørne ser man et målebånd. Bak bordet står eleven, men bildet har et utsnitt slik at det er hendene som kommer i fokus. Eleven holder en vinkellinjal og en penn som han bruker for å ta mål av den ene planken i forgrunnen.  - Klikk for stort bildeEn yrkesfagelev i tømrerfaget tar mål av prosjektet sitt. Hanne Hauge

60 ulike lærefag

Søkerne fordeler seg på 60 ulike lærefag. Her er de 10 mest søkte lærefagene per 1. mars:

De 10 mest søkte lærefagene per 1.mars
Lærefag Søkere
Helsefagarbeiderfaget 42
Elektrikerfaget 40
Tømrerfaget 27
Industrimekanikerfaget 26
Energimontørfaget 25
Ambulansefaget 23
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 22
Yrkessjåførfaget 21
Anleggsmaskinførerfaget 20
Kjemiprosessfaget 20

Behov for flere lærebedrifter

Stadig flere bedrifter søker om å bli lærebedrift i Finnmark og mange tar inn flere enn en lærling, men det er fortsatt behov for flere lærebedrifter. 

Fiske og fangst har blitt et populært lærefag, og det er mange søkere i år. I dette lærefaget er det ikke nok lærebedrifter i Finnmark.

– For å møte etterspørselen etter flere læreplasser og sikre at næringen har tilstrekkelig med kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer, er det avgjørende at flere bedrifter påtar seg ansvaret som lærebedrift, sier Eriksen.

– Vi oppfordrer derfor virksomheter spesielt innen fiske og fangst til å vurdere muligheten for å bli lærebedrift. Å være lærebedrift er en god investering for virksomheten og et viktig bidrag for å være med på å utvikle fremtidens arbeidskraft innen fiske- og fangstnæringen, avslutter Eriksen.

På Lærlingtorget.no finner du oversikt over antall søkere til læreplass i alle de ulike lærefagene.