Overrasket over reaksjon fra Troms

Fylkesordfører i Finnmark, Hans-Jacob Bønå (H), er overrasket over vedtaket fra ukas samling i Troms fylkesting om Fagskolen i Nord.

– Vi har sett på avtalen med finnmarksøyne og mener sterkt at de økonomiske betingelsene som ligger til grunn i det framlagte forslaget ikke er tilfredsstillende, sier Bønå.

– Derfor har vi vedtatt at vi ønsker en forhandling på denne delen av avtalen. At Finnmark primært ønsker at Fagskolen i Nord skal bestå er det ingen tvil om. Men ikke for enhver pris, understreker han.

Mann med skjorte og slip sitter ved stor pult og snakker sammen med en dame med dressjakke - Klikk for stort bildeFylkesordfører Hans-Jakob Bønå (H) og fylkesvaraordfører Heidi Holmgren (Sp). Karoline Sørensen Brandtzæg

Ønsker dialog

– At vår invitasjon til dialog blir så kontant avvist fra Troms fylkesting og at de velger å skrote Fagskolen i Nord, direkte fra talerstolen, overrasker meg. Jeg trodde vi skulle være mer imøtekommende med hverandre etter fire år som et fylke, sier han. 

Som en følge av Troms sitt vedtak har Finnmark nå startet arbeidet med å starte opp igjen Fagskolen i Finnmark. Fylkesordføreren forsikrer om at dette vil komme i orden raskt og i god tid til at verken elever mister skoleplassen eller lærere jobben. 

– Administrasjonen er i gang med dette og vil selvsagt sørge for at det som må være på plass kommer på plass.

På tilbudssida

Fylkesordføreren er imidlertid klar på at fagskolen i Finnmark fremdeles ønsker samarbeid med andre fagskoler og at man er på tilbudssida rundt dette.

– Finnmark verken er eller ønsker å være alene i verden. Vi vil gjerne samarbeide med andre fagskoler. Når Troms så ettertrykkelig har gitt beskjed om at de ikke ønsker å diskutere betingelser med oss for å få til en god og rettferdig avtale, så vil vi vurdere å se oss om etter andre samarbeidspartnere. Det skylder vi elever og ansatte i Finnmark, sier Bønå. 

Fylkesordføreren avslutter med følgende invitasjon:

– Døra vår er selvsagt fremdeles åpen også for Troms dersom de skulle endre syn og være åpen for forhandlinger om en Fagskole i Nord.