Ønsker samarbeid om fagskoler – Troms skrur opp prisen

Finnmark ønsker samarbeid med Troms om fagskoletilbudet, men til rett pris.

Finnmark har i Fagskolen i Nord to avdelinger, og ønsker et fortsatt samarbeid om fagskole, dette forutsetter at det økonomiske blir riktig fordelt. I neste uke skal saken om fagskolesamarbeid behandles av fylkestinget i Finnmark.

Eldre mann med grått hår og dressjakke står på talerstol med fylkesvåpen-emblem fra Finnmark fylkeskommune - Klikk for stort bildeFylkeskommunedirektør Øystein Ruud Karoline Sørensen Brandtzæg

Uenig med Troms

Selv om fylkeskommunedirektøren i Finnmark i sin innstilling ønsker et samarbeid om fagskoleutdanning mellom Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune, så er ikke Finnmark enig i Troms sitt forslag til samarbeidsavtale og styrevedtekter for Fagskolen i Nord.

I innstillinga pekes det på at det ikke er gjennomført utredninger og forhandlinger mellom partene om hvordan et interkommunalt samarbeid på området skal formaliseres for å oppfylle intensjonene i dagens Troms og Finnmark fylkestings tidligere vedtak om fagskolesamarbeid.

Dårlig butikk for Finnmark

Fylkeskommunedirektøren i Finnmark er spesielt kritisk til §4 4 i Troms sitt forslag til samarbeidsavtale, som handler om deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet. Denne delen av samarbeidsavtalen omhandler økonomiske betingelser for Finnmark.

Ifølge fylkeskommunedirektør Øystein Ruud viser fordelingsnøkler som er beskrevet i Troms sitt forslag til samarbeidsavtale, at Finnmark sin kostnad for å være en del av Fagskolen i Nord, har økt med ca. 20 millioner siden 2019.

– Dette er uten endring i antall studenter, avdelinger og studietilbud. Fordelingsnøkler bør gjenspeile et realistisk bilde av antall studenter, antall ansatte, antall avdelinger, og faktiske studietilbud, mener Ruud.

Vil gjerne forhandle

Fylkeskommunedirektøren anbefaler at det innledes forhandlinger med Troms fylkeskommune, med mål om å utarbeide et omforent utkast til samarbeidsavtale og styrevedtekter for Fagskolen i Nord.

Konsekvensene av dette blir at fylkene betaler sin andel av dagens kostnader for driften av Fagskolen i Nord innenfor egen fylkesgrense, fram til Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune har vedtatt felles og omforent samarbeidsavtale og styrevedtekter for Fagskolen i Nord.

Ruud påpeker at dette betyr at studenter og ansatte ivaretas innenfor dagens rammer. Det betyr også at det ikke gjøres endring eller økning i økonomiske rammer og tilbud før en omforent samarbeidsavtale og styrevedtekter er på plass, tidligst mars 2024.

Saken om fagskolesamarbeid behandles av fylkestinget i Finnmark som foregår i Vadsø 5.–7. desember. Se saken i OpenGov.